Follow
Ганна Скрипник
Ганна Скрипник
академік НАН України,д.і.н.,проф. Директор ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України
Verified email at etnolog.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Етнографічні музеї України
ГА Скрипник
К.: Наукова думка, 38-39, 1989
1171989
Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів: у 10 т./гол. ред
Е образ сучасної України
Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ 3, 2016
172016
Народознавча спадщина П. Чубинського з погляду сучасної етнології
Г Скрипник
Народна творчість та етнографія, 2009
112009
Історія українського мистецтва
АО Таранник
102015
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. МТ Рильського НАН України-85 років
Г Скрипник
Народна творчість та етнографія, 2006
102006
Історія українського мистецтва: нові наукові контексти та суспільні виклики
Г Скрипник
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. МТ Рильського …, 2008
82008
Народні вірування, демонологія, космогонія
Г Скрипник, О Курочкін
Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. К.: Либідь, 304, 1993
81993
Українська культура як джерело державного самоствердження нації
Г Скрипник
Музейний збірник, 2008
62008
Етнографічні аспекти творчості Тараса Шевченка
Г Скрипник
Етнічна історія народів Європи, 4–12-4–12, 2000
62000
Українське етнографічне музейництво: становлення та розвиток
Г Скрипник
Автореф. дис.... д. і. н, 1998
61998
Народні знання
Г Скрипник
Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник. Київ: Либідь, 205-214, 1993
61993
Етнографiчнi музеї України
ГА Скрипник
51989
Народознавчий доробок академічних наукових установ 20-х років ХХ ст.
ГА Скрипник
Матеріали до української етнології: зб. наук. праць, 262-270, 2002
42002
Словник української демонології
ГА Скрипник
Радянська школа, 25-29, 1991
41991
The history of Ukrainian music (Vol. 1: XX centuries, p. 800). Kyiv: NAS of Ukraine, Institute of Art Studies
GA Skrypnyk
Folklore Studies and Ethnology named after MT Rylsky.[In Ukrainian], 2009
32009
Етнокультурна традиція в контексті глобалізаційних тенденцій
Г Скрипник
Інститут мистецтва, фольклористики та етнології ім. МТ Рильського НАН України, 2008
32008
Життєпис та наукова біографія Василя Кравченка
ГА Скрипник
Василь Кравченко зібрання творів 1, 9-26, 2007
32007
Наукова спадщина ОО Русова в контексті актуальних проблем української етнології
Г Скрипник
Народна творчість та етнографія, 2007
32007
Наукова та мистецька спадщина другої половини ХІХ століття у контексті культурно-національного відродження (замість передмови)
Г Скрипник
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. МТ Рильського …, 2007
32007
Ukrainian Music Encyclopedia (Vol. 1). Kyiv: NAS of Ukraine, Institute of Art Studies
GA Skrypnyk
Folklore Studies and Ethnology named after MT Rylsky.[In Ukrainian], 2006
32006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20