Волчкова Галина Костянтинівна (Волчкова Галина Константиновна, Volchkova H.K., Volchkova G.K.)
Волчкова Галина Костянтинівна (Волчкова Галина Константиновна, Volchkova H.K., Volchkova G.K.)
Центральноукраїнський національний технічний університет (КНТУ), Central Ukrainian National
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підвищення ефективності функціонування підприємств на принципах сучасного менеджменту
ВГ Гринчук, ВГ Чернишев, ГК Рябая
Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010, вип. 17. - С. 108-112., 2010
102010
Розвиток корпоративної культури як передумова накопичення соціального капіталу
М Семикіна, Г Волчкова, Т Беляк
Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of …, 2015
42015
Оцінка взаємозв’язку соціального капіталу з розвитком національної економіки
МВ Семикіна, ГК Волчкова
Інноваційна економіка. – 2015. – №4., С. 5 – 12, 2015
42015
Домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах
GK Volchkova
Економіка і організація управління. - 2014. - №3-4, С. 56-61, 2014
42014
Функціонування соціального капіталу в умовах трансформації соціально-трудових відносин
ГК Волчкова
Україна : аспекти праці. - 2016. - №1-2. - С.14-20., 2016
22016
Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості в Україні: тенденції формування та напрями регулювання
Г Волчкова
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності …, 2015
22015
Соціальний капітал: діагностика стану розвитку на підприємствах Кіровоградської області
ГК Волчкова
Бізнес-інформ. - 2015. - № 10, С. 438 – 443, 2015
22015
Corporate culture’s development as a prerequisite for the accumulation of social capital
MV Semykina, GK Volchkova, TA Belyak
CHALLENGES AND PERSPECTIVES, P. 98-103, 2015
22015
Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості: аналіз взаємозв’язку та механізм формування
ГК Волчкова
Ефективна економіка. - 2016. - № 1, 2016
12016
Социальный капитал как фактор развития экономики и общества
ГК Волчкова
Современные технологии управления – 2014, 525−534, 2014
12014
Peculiarities of social capital measuring at the enterprise
GK Volchkova
Problems of social and economic development ofbusiness: Collection of …, 2014
12014
Educational and Professional Staff Development Based on Social Capital Accumulation
G Volchkova
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
12014
Формування соціального капіталу: фактори-стимулятори і фактори-блокатори
ГК Волчкова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
12014
Використання психологічних законів придбання товарів у збутовій діяльності підприємства
ГК Волчкова, РВ Яковенко
РВЛ ЦНТУ, 2020
2020
Вибір моделі ринкової економіки для України
РВ Яковенко, ГК Волчкова
РВЛ ЦНТУ, 2020
2020
Тенденції формування соціального капіталу в Україні
ГК Волчкова
2019
УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
АС Платонова, ГК Волчкова
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2019, 217, 2019
2019
Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості
ГК Волчкова, МВ Семикіна, МВ Семикина
Кропивницький: Видавництво ТОВ «КОД», 2018
2018
Згуртованість і довіра як передумови формування екологобезпечного суспільства
МВ Семикіна, ГК Волчкова
Екологічний виклик сучасному глобальному світу в економічному вимірі …, 2016
2016
Потреба у соціальному капіталі нової якості в контексті екологічних проблем регіону
МВ Семикіна, ГК Волчкова
Людина і праця в економіці регіону. - Ч.1, С. 29-32., 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20