Follow
Волчкова Галина Костянтинівна (Волчкова Галина Константиновна, Volchkova Halyna, Volchkova H.K
Волчкова Галина Костянтинівна (Волчкова Галина Константиновна, Volchkova Halyna, Volchkova H.K
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підвищення ефективності функціонування підприємств на принципах сучасного менеджменту
ВГ Гринчук, ВГ Чернишев, ГК Рябая
Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010, вип. 17. - С. 108-112., 2010
152010
Оцінка взаємозв’язку соціального капіталу з розвитком національної економіки
МВ Семикіна, ГК Волчкова
Інноваційна економіка. – 2015. – №4., С. 5 – 12, 2015
62015
Розвиток корпоративної культури як передумова накопичення соціального капіталу
М Семикіна, Г Волчкова, Т Беляк
Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of …, 2015
52015
Домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах
GK Volchkova
Економіка і організація управління. - 2014. - №3-4, С. 56-61, 2014
52014
Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості в Україні: тенденції формування та напрями регулювання
ГК Волчкова
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності …, 2015
32015
Функціонування соціального капіталу в умовах трансформації соціально-трудових відносин
ГК Волчкова
Україна : аспекти праці. - 2016. - №1-2. - С.14-20., 2016
22016
Corporate culture’s development as a prerequisite for the accumulation of social capital
MV Semykina, GK Volchkova, TA Belyak
CHALLENGES AND PERSPECTIVES, P. 98-103, 2015
22015
Досвід застосування LMS MOODLE при дистанційному навчанні у закладах вищої освіти
ТА Мельник, ГК Волчкова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 106-111, 2021
12021
Аспекти взаємовпливу розвитку соціального капіталу і трансформацій зайнятості
ГК Волчкова
КНУ ім. Т. Шевченка, 2016
12016
Якість життя як індикатор довіри до соціальної політики держави
МВ Семикіна, ГК Волчкова
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції 1 …, 2016
12016
Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості: аналіз взаємозв’язку та механізм формування
ГК Волчкова
Ефективна економіка. - 2016. - № 1, 2016
12016
Человеческий и социальный капитал: факторы взаимного влияния [Электронный ресурс]
Г ВОЛЧКОВА
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul …, 2015
12015
Соціальний капітал: діагностика стану розвитку на підприємствах Кіровоградської області
ГК Волчкова
Бізнес-інформ. - 2015. - № 10, С. 438 – 443, 2015
12015
Социальный капитал как фактор развития экономики и общества
ГК Волчкова
Современные технологии управления – 2014, 525−534, 2014
12014
Peculiarities of social capital measuring at the enterprise
GK Volchkova
Problems of social and economic development ofbusiness: Collection of …, 2014
12014
Educational and Professional Staff Development Based on Social Capital Accumulation
G Volchkova
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
12014
Формування соціального капіталу: фактори-стимулятори і фактори-блокатори
ГК Волчкова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
12014
Теоретичні підходи до формування соціального капіталу
ГК Волчкова
Бізнес-інформ, 19–25, 2020
2020
Соціальний та екологічний капітал: взаємозв’язок і взаємозалежність
ГК Волчкова
РВЛ ЦНТУ, 2020
2020
Використання психологічних законів придбання товарів у збутовій діяльності підприємства
ГК Волчкова, РВ Яковенко
РВЛ ЦНТУ, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20