Подписаться
Микола Слободянюк, Николай Слободянюк, Slobodianiuk, M. M.
Микола Слободянюк, Николай Слободянюк, Slobodianiuk, M. M.
Національний фармацевтичний університет, кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Брендинг у діяльності фармацевтичних підприємств
ММ Слободянюк
Фармац. журн, 10-16, 2008
102008
Методи оцінки конкурентних позицій торговельних марок лікарських препаратів
ММ Слободянюк, НН Слободянюк, СВ Жадько
82008
Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків
ІВ Перцев, ИВ Перцев, ІХ Пімінов, ИФ Пиминов, ММ Слободянюк, ...
82007
Науково-методичнi пiдходи до оптимiзацiї фiнансування iнновацiйного портфелю фармацевтичного пiдприємства
ММ Слободянюк, СВ Жадько, ОС Самборський
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 58-62, 2010
72010
Оцінка потенціалу торговельних марок противиразкових лікарських препаратів
ММ Слободянюк, АВ Івченко
Запорожский медицинский журнал, 112-115, 2009
72009
Фармацевтичнi та медико-бiологiчнi аспекти лiкiв: навч. посiб. та iн.; за ред. IМ Перцева
IМ Перцев, ОХ Пiмiнов, ММ Слободянюк
62007
Інновації у фармації
ЗМ Мнушко, ММ Слободянюк, СВ Жадько
наука, практика, навчальний процес/ЗМ Мнушко, ММ Слободянюк, СВ Жадько …, 2005
62005
Маркетинговий аналіз ринку серцево-судинних препаратів в Україні
MM Slobodyanyuk, YB Baygush
Management, economy and quality assurance in pharmacy, 72-79, 2016
52016
Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації
ЗМ Мнушко, АБ Ольховська, ІВ Пестун, ОЮ Рогуля, ММ Слободянюк, ...
Національний фармацевтичний університет, 2011
52011
Оцінка ринкових позицій лікарських препаратів на основі концепції капіталу бренду
ММ Слободянюк
Укр. журн. клін. та лаб. мед, 52-56, 2010
52010
Порівняльна оцінка ринкових позицій торговельних марок антигістамінних лікарських препаратів
ММ Слободянюк, ОС Самборський, СВ Жадько
Запорожский медицинский журнал, 123-125, 2010
52010
Маркетингові дослідження торговельних марок амлодипіну
ММ Слободянюк, СВ Жадько
НФаУ, 2008
52008
Обгрунтування вибору методу формування вибірки у дослідженнях фармацевтичного ринку
ОС Самборський, ОС Самборский, ММ Слободянюк, НН Слободянюк, ...
42017
Теоретичні основи і методичне обґрунтування комплексного аналізу та моделювання доцільності й ефективності розробок нових лікарських засобів
ММ Слободянюк, ОС Самборський, Т Германовскі
Соціальна фармація в охороні здоров’я, 19-31, 2017
42017
Маркетингове й економічне обґрунтування доцільності та ефективності впровадження нових препаратів в товарний асортимент фармацевтичного підприємства
СВ Жадько, ММ Слободянюк, НН Слободянюк
42008
Теоретико-прикладні підходи до удосконалення галузевого регулювання процесу формування соціально-орієнтованого асортименту ліків на вітчизняному фармацевтичному ринку
ММ Слободянюк, ОС Самборський
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 35-46, 2018
32018
Логістичний ланцюг та мережевий підхід як засіб підвищення ефективності стейкхолдерської моделі створення нових лікарських засобів
ММ Слободянюк, НН Слободянюк, ОС Самборський, ОС Самборский
32017
Особливості фінансування розробок нових лікарських засобів як довгострокових інвестиційних проектів
ММ Слободянюк, НН Слободянюк, ОС Самборський, ОС Самборский
32017
Стейкхолдерська модель відносин у соціально орієнтованій асортиментній політиці фармацевтичних підприємств
ОС Самборський, ОС Самборский, ММ Слободянюк, НН Слободянюк
НФаУ, 2015
32015
Економічне та комерційне обґрунтування впровадження антигіпертензивного препарату3-го покоління
ММ Слободянюк, НН Слободянюк, ГМ Ціхонь, ГМ Цихонь, ГМ Дудар
НФаУ, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20