Данилова Олена Анатоліївна
Данилова Олена Анатоліївна
доцент кафедры электрические станций НТУ "ХПИ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів господарств населення на селі в контексті підвищення якості освітніх послуг
ОА Данилова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Метод выбора наилучшего варианта схемы восстановления питания потребителей с помощью теории нечёткой логики
КМВ Данилова О.А.
Зб. наук. пр. Донецького державного технічного університету. Серія …, 2000
12000
Менеджмент у сільському господарстві, як основний інструмент підвищення ефективності діяльності вітчизнянних аграних підприємств
ОА Данилова
Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах …, 2020
2020
Реконструкція підстанції «Ювілейна» з метою підвищення надійності електропостачання споживачів Лисичанського енерговузла
ОВ Гундертайло, ОА Данилова, ЛІ Лисенко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Аналіз доцільності впровадження технології «активний будинок» в кліматичних умовах північно-східної України
ОА Данилова, ДО Золотарьов, ЛІ Лисенко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи насосного обладнання в умовах водозабору КП "Вода" м. Валки
ДОА Мельников Г. І., Шокарьов Д. А., Тищенко А. А.
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2019
2019
Сучасна підстанція 500/220 КВ без постійної присутності персоналу
ННМ Данилова О. А.
Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації …, 2019
2019
Работа энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000 в маневренном режиме при минимальном борном регулировании
МДВ Данилова Е.А.
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2009
2009
Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора с использованием теории нечетких множеств
ДЕ А.
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2005
2005
Нечеткое моделирование при решении задач энергетики с использованием программных средств MATLAB и FUZZYTECH
ЛЛМ Данилова О.А.,Вороновський Г.К., Воронков О.О.
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2004
2004
Distribution system service restoration by fuzzy set theory
E Danilova
Eastern-European journal of enterprise technologies, p.26-31, 2003
2003
Усовершенствование методов определения варианта восстановления схемы сети в условиях нечеткости исходной информации
ЕА Данилова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 44-44, 2003
2003
Метод расчета потокораспределения в условиях нечеткости исходной информации
А Данилова Е
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2002
2002
Применение теории нечетких множеств для определения степени работоспособности масляных высоковольтных выключателей
КНВ Данилова Е,А.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2002
2002
Алгоритм восстановления схемы питания потребителей городских распределительных сетей
КНВ Данилова Е,А.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2002
2002
Экспертная система оценки предпочтительного варианта восстановления схемы электроснабжения потребителей
КНВ Данилова Е,А.
Зб. тез доповідей ІІ-ї міжнар.наук.-техн. конф."Керування режимами роботи об …, 2002
2002
Оценка остаточного коммутационного ресурса высоковольтного выключателя с помощью теории нечетких множеств
КНВ Данилова Е,А.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2001
2001
Моделирование режимов систем электроснабжения городов
ДЕА Говоров Ф.П.
Тези доповідей шостої міжнар.наук.-техн. конф."Контроль і управління в …, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18