Garafonova Olga
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Корпоративне управління: підручник
ІА Ігнатьєва, ОІ Гарафонова
К.: Центр учбової літератури, 2013
902013
Управління змінами: теорія, методологія та практика: монографія
ОІ Гарафонова
К.: КНУТД, 2014
212014
Стратегічне управління: принципи та підходи до класифікації стратегій розвитку
ОІ Гарафонова
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2013
192013
Концептуальні підходи до організаційного механізму реструктуризації інтегрованих корпоративних структур
ОІ Гарафонова
зб. наук. пр./ОІ Гарафонова//ІІ міжнародна періодична науково-практична …, 2005
112005
The substantiation of the strategy of social responsibility of the enterprise with the aim of providing efficiency of its activities
OI Harafonova, GV Zhosan, LM Akimova
Маркетинг і менеджмент інновацій, 267-279, 2017
92017
Upravlinnia zminamy: teoriia, metodolohiia ta praktyka [Change Management: Theory, Methodology and Practice]
OI Harafonova
Kyiv: KNUTD, 364, 2014
92014
Теоретичні засади впровадження інформаційної логістики в туризмі
ОІ Гарафонова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
82016
Організаційні аспекти процесів реструктуризації
ОІ Гарафонова
Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів …, 0
8
Korporatyvne upravlinnya [Corporate management]
IA Ihnat’yeva, OI Harafonova
Retrieved from URL: culonline. com. ua/Books/Corp_upr_Ignatieva. pdf (in …, 2013
72013
Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур
ОІ Гарафонова
Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук/08.06, 2006
72006
Тенденції розвитку вітчизняних інтегрованих корпоративних структур
ОІ Гарафонова
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 163-172, 2005
72005
Використання CRM-системи та кластеризації у маркетинговій діяльності сучасного підприємства
ОІ Гарафонова
Науковий вісник Полісся, 085-089, 2015
62015
Mekhanizm korporatyvnoho upravlinnia na pidpryiemstvi [The Mechanism of corporate governance in the enterprise]
OI Garafonova
Chernihivskyi naukovyi chasopys Chernihivskoho derzhavnoho instytutu …, 2014
62014
Створення потенціалу змін в системі управління промисловим підприємством
ОІ Гарафонова
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 40-44, 2014
62014
Легка промисловість України: структура, зміни та напрями розвитку
ОІ Гарафонова
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2014
62014
Формування конкурентного потенціалу підприємства на основі мотивації інноваційної діяльності та реалізації його конкурентних переваг
ОІ Гарафонова
Моделювання регіональної економіки, 283-288, 2013
62013
Основні напрямки оцінки інноваційного розвитку та управління інноваціями на підприємствах
ОІ Гарафонова
Бізнес Інформ, 100-103, 2014
52014
Business process reengineering as a basis for improvement of domestic enterprises
IP Mykolajchuk, OI Harafonova
Visnyk Khmel'nyts' koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky 2 (2 …, 2006
52006
Сучасний розвиток інтернет-маркетингу
ОІ Гарафонова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
42016
Трансформація управлінських концепцій в умовах ринкової самоорганізації
ОІ Зайцева, ОІ Гарафонова, НВ Ємець
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20