Олексій Васильович Яременко
Олексій Васильович Яременко
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Comparing the Tribological Properties of the Coatings (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N and (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N + DLC
VMB U.S. Nyemchenko, VF Gorban, VJ Novikov, JV Yaremenko
Jornal of Nano-and Electronic Physics 7 (3), 2015
82015
Розвиток наноосвіти – один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад
ОД Стадник, ІО Мороз, ЮО Шкурдода, ОВ Яременко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 2015
42015
Молекулярна фізика: навчальний посібник
ІО Мороз, ОВ Яременко
Суми: Видавництво «МакДен», 2010
32010
Статистичне обґрунтування другого закону термодинаміки у курсі загальної фізики
ІО Мороз, ОВ Яременко, ЛО Яременко
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник …, 2012
12012
Закон Максвелла про розподіл швидкостей молекул в курсі фізики
ІО Мороз, ОВ Яременко, ЛО Яременко
12011
Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи
ОВ Яременко, ІО Мороз, ЛО Яременко
НМетАУ, 2010
12010
Розвиток інформаційних компонент інфраструктури нанотехнологій
ОД Стадник, ОВ Яременко
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Вплив термомагнітної обробки на структуру та електрофізичні властивості полімерних композиційних матеріалів
ІО Мороз, ОД Стадник, ОВ Яременко
Сумський державний університет, 2018
2018
Спосіб створення платформи електронного інформаційного кластера інфраструктури нанотехнологій
ОД Стадник, ОВ Яременко, ПП Погорецький, ОМ Фесенко
2017
Перспективи дистанційного і змішаного навчання в системі безперервної освіти
ІО Мороз, ЯР Балабан, ОД Стадник, ОВ Яременко
2017
Структура и электропроводность полимерных композиционных материалов, сформированных в магнитном поле
АВ Яременко, ИА Мороз, АД Стадник
Сумский государственный университет, 2017
2017
Структура и электропроводность полимерных композиционных материалов, сформированных в магнитном поле
ІО Мороз, ОД Стадник, ОВ Яременко
2017
Нанотехнології в освітній галузі
ВМ Білик, ОМ Завражна, ВС Іваній, ОГ Медведовська, ІО Мороз, ...
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2016
2016
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИИ НАНОТЕХНОЛОГИЯМ
АД Стадник, ИА Мороз, АВ Яременко, ОА Пасько
Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового …, 2015
2015
Методический анализ применения законов термодинамики к произвольным макро- и нано- системам
ИА Мороз, АД Стадник, АВ Яременко, АВ Трофименко
Фен-наука: периодический журнал научных трудов, 63-69, 2015
2015
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ
О Яременко
ББК 22я43 3 83, 284, 2012
2012
Стимулювання самостійної роботи в умовах кредитно-модульної системи при вивченні фізики
ІО Мороз, ОВ Яременко, ЛО Яременко
Видавництво СумДУ, 2012
2012
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ОМ Яременко
ББК 22я43 3 83 Рекомендовано до друку вченою радою фізико-математичного …, 2011
2011
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VIII (Т. 2: Теорія та методика навчання фізики)
ВЛ Алексенко, АК Казанчан, АА Молчанов, РМ Балабай, ВВ Баракин, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2010
2010
ОД Стадник
ІО Мороз, ЮО Шкурдода, ОВ Яременко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 324, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20