Дереза Олена Олександрівна / Dereza Olena (orcid.org/0000-0002-9358-7968)
Дереза Олена Олександрівна / Dereza Olena (orcid.org/0000-0002-9358-7968)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання
ОО Дереза, БВ Болтянський, СВ Дереза
Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 146-150, 2018
202018
Формування спрямованості на орієнтоване навчання в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів для професійно-технічних закладів освіти
ОО Дереза, СВ Дереза
Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : зб …, 2016
82016
Обгрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів кормороздавального агрегату
СВ Дереза, ОО Дереза, БВ Болтянський
Науковий вісник ТДАТУ 6 (3), 96-103, 2016
62016
Аналіз методів моделювання процесу змішування кормів
ОО Дереза, СВ Дереза
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 95-100, 2014
62014
Обґрунтування параметрів міксера-роздавача кормів
ОО Дереза, ЕА Дереза, БВ Болтянський, БВ Болтянский, СВ Дереза, ...
52019
Кормороздавач
СВ Дереза, СІ Мовчан, ОО Дереза
US Patent 107,752, 2016
5*2016
Засоби і методи навчання професійним дисциплінам в технічному закладі вищої освіти
ОО Дереза, ЕА Дереза, СВ Дереза, СВ Дереза
42019
Забезпечення комфорту тварин у молочному скотарстві
БВ Болтянський, БВ Болтянский, ОО Дереза, ЕА Дереза, СВ Дереза, ...
ТДАТУ, 2020
32020
SMART-технології у вищій освіті
РВ Скляр, РВ Скляр, ОО Дереза, ЕА Дереза
32020
Методи навчання онлайн
ОО Дереза, ЕА Дереза, РВ Скляр, РВ Скляр, СВ Дереза, СВ Дереза
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
32020
Сучасні комп'ютерні технології у підготовці майбутніх інженерів АПК
ОО Дереза, ЕА Дереза, СІ Мовчан, СИ Мовчан, СВ Дереза, СВ Дереза
32019
Моделювання елементів систем оборотного водопостачання для об’єктів інженерної інфраструктури промислового сектору країни
КО Горлова, АМ Зуб, СІ Мовчан, СИ Мовчан, ОО Дереза, ЕА Дереза
Візаві, 2020
22020
Практикум з дисципліни «Інженерна механіка (ДМ)»: навчальне видання
ОО Дереза, ЕА Дереза, СМ Коломієць, СМ Коломиец
ТДАТУ, 2020
22020
Ділова гра та її можливості в професійній підготовці майбутніх інженерів
ОО Дереза, СВ Дереза
Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 100-105, 2017
22017
Основні напрямки удосконалення конструкцій змішувачів-кормороздавачів
ОО Дереза, СВ Дереза
Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь, 20-27, 2012
22012
Моделювання елементів трубопроводів
ОО Дереза, ЕА Дереза, СІ Мовчан, СИ Мовчан, СВ Дереза, СВ Дереза
12020
Создание технопарков как организации субъектов инновационной деятельности
ЕА Дереза, ОО Дереза, ВА Бондаренко, ГН Черкасов
ТДАТУ, 2020
12020
Лабораторний практикум з інженерної механіки (деталей машин): навчальний посібник
ОО Дереза, ЕА Дереза, СМ Коломієць, СМ Коломиец
ТДАТУ, 2019
12019
Тривимірне моделювання деталей машин в машинобудуванні
ОО Дереза, ЕА Дереза, СМ Коломієць, СМ Коломиец, СВ Дереза, ...
Мелітополь: ФОП Однорог ТВ, 2019
12019
Використання стічних вод тваринницьких підприємств для зрошення кормових культур
ОО Дереза, БВ Болтянський, СВ Дереза
Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві : мат. VI наук.-техн …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20