Омельянов Олег Миколайович / Omelyanov O.M. / Омельянов О. М.
Омельянов Олег Миколайович / Omelyanov O.M. / Омельянов О. М.
Вінницький національний аграрний університет, асистент кафедри ЗТД та ОП
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Асимптотика решения системы фазового поля и модифицированная задача Стефана
ВГ Данилов, ГА Омельянов, ЕВ Радкевич
Дифференциальные уравнения 31 (3), 483-491, 1995
101995
Об условиях типа Гюгонио для бесконечно узких решений уравнения простых волн
ВП Маслов, ГА Омельянов
Сибирский математический журнал 24 (5), 172-182, 1983
101983
Аналіз приводних механізмів та дослідження динаміки віброзбуджувачів технологічних машин сільськогосподарського виробництва та переробки
ІП Паламарчук, ОМ Омельянов
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 152-157, 1998
51998
Обоснование асимптотики решения системы фазового поля и модифицированная задача Стефана
ВГ Данилов, ГА Омельянов, ЕВ Радкевич
Математический сборник 186 (12), 63-80, 1995
31995
Однофазовая асимптотика для уравнений магнитной гидродинамики при больших числах Рейнольдса
ВП Маслов, ГА Омельянов
Сибирский математический журнал 29 (5), 172-180, 1988
31988
Взаимодействие коротких волн малых амплитуд в слабо дисперсионной плазме. II
ВП Маслов, ГА Омельянов
Український математичний журнал, 1987
31987
Індетифікація критеріїв для стабілізації швидкості горизонтального вібротранспортування
РВ Чубик, ЛВ Ярошенко, ОМ Омельянов
12012
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст” спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”
ГМ Калетнік, АГ Мазур, ОО Прутська, СГ Кафлевська, СВ Козлов-ський, ...
12010
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” і „Ма-гістр” спеціальності 7 (8). 050201 “Менеджмент організацій”.
АГ Мазур, СГ Кафлефська, НА Потапова, ОФ Мельничук, ...
12008
Обґрунтування конструктивних параметрів гіраційного просторового вібропривода грохоту
ІП Паламарчук, ОМ Омельянов, ВП Янович
12008
О регуляризации начальных данных модифицированной задачи Стефана
ГА Омельянов, ВГ Данилов, ЕВ Радкевич
Математические заметки 57 (5), 793-795, 1995
11995
Асимптотика некоторых дифференциальных, псевдодифференциальных уравнений и динамических систем при малой дисперсии
ВП Маслов, ГА Омельянов, ВА Цупин
Математический сборник 122 (2 (10), 197-219, 1983
11983
Краевые задачи для эллиптических систем нелинейных дифференциальных уравнений с малым параметром
ГА Омельянов
Дифференциальные уравнения 18 (10), 1829-1831, 1982
11982
Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів
ОМ Омельянов
Вібрації в техніці та технологіях.-2017.-№ 2 (85).-С. 121-128., 0
1
Напрямки підвищення ефективності роботи вібраційних технологічних машин
ОМ Омельянов, МА Замрій
Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця: ВНАУ. 2020.№ 4 (99). С. 49-58., 2021
2021
Безпека в туризмі. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 242 «Туризм»
ІВ Твердохліб, АВ Спірін, ОМ Омельянов
2020
Енергозберігаючий привод сепаратара комбікормів
БО Рудницький, ОМ Омельянов
Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф.«Наука і освіта в інтелектуально …, 2020
2020
Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів сціальності 242" Туризм"
АВ Спірін, ІВ Твердохліб, ОМ Омельянов
2019
Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції" Сучасні проблеми землеробської механіки"(17–19 жовтня 2018 року)/МОН України, Національний університет біоресурсів і …
СМ Ніколаєнко, ДГ Войтюк, МВ Стріха, ВВ Адамчук, ВМ Булгаков, ...
2018
Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції
МІ Стаднік, ЛВ Ярошенко, ОМ Омельянов
Вібрації в техніці та технологіях, 68-76, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20