Наталія Стойко (Nataliia Stoiko, N. Stoiko, Н. Стойко, Стойко Н.Є.)
Наталія Стойко (Nataliia Stoiko, N. Stoiko, Н. Стойко, Стойко Н.Є.)
Доцент Львівського національного аграрного університету
Підтверджена електронна адреса в lnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація використання земель в ерозійно небезпечних ландшафтах: Монографія
НЄ Стойко
Львів: НВФ “Укр. технології, 2005
122005
Економічне стимулювання раціонального використання земель в ерозійно небезпечних агроландшафтах
НЄ Стойко
Науковий вісник НЛТУ України 15 (4), 2005
112005
Зарубіжний досвід консервації земель
Н Стойко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2014
92014
Оптимізація землекористування–невід’ємна складова ефективного землеустрою. Як реалізувати її
Н Стойко
Землевпорядний вісник, 37-39, 2009
92009
DIFFERENTIATION OF LAND COVER DEGRADATION IN UKRAINE AND LATVIA
V Parsova, N Stoiko, R Kuryltsiv, N Kryshenyk
42019
ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ
Н Стойко
Аграрна Економіка 12 (№ 1-2), 29-38, 2020
32020
Ландшафтне планування як основа збалансованого розвитку сільських територій
Н Стойко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2017
32017
Methodical approach as to improvement of organization of land utilization and protection in erosion-unsafe agrolandscapes
N Stoiko, N Kryshenyk
International scientific journal “Baltic Surveying 3, 54-61, 2015
32015
Консервація земель як важливий напрям екологізації землекористування
Н Стойко, Л Ткачук
Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і …, 2014
32014
Економічний механізм регулювання землекористування в Україні
ОО Костишин, НЄ Стойко
Науковий вісник НЛТУ України 23 (16), 2013
32013
ЕФЕКТИВНE ВИКОРИСТАННЯ ДЕГРАДОВАНИХ І МАЛОПРОДУКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ: АСПЕКТ ПЛАНУВАННЯ
СО СТОЙКО Наталія
Український журнал прикладної економіки 5 (1), 333-341, 2020
22020
Landscape-ecological requirements for spatial planning of rural territories of Ukraine
V Parsova, N Stoiko, N Kryshenyk
Engineering for Rural Development: Proceedings of the 17th International …, 2018
22018
Environmental dimensions of rural development in land use planning circumstances in Ukraine
N Stoiko, V Parsova
Engineering for rural development, 964-969, 2017
22017
Природоохранные аспекты развития сельских территорий в Украине
Н Стойко
Cadastru și Drept 46, 59-62, 2016
22016
Сутність терміну деградація у сучасному землекористуванні
НЄ Стойко, ОВ Стадницька
Збалансоване природокористування, 147-152, 2016
22016
Захист сільськогосподарських земель від ерозії ґрунтів як важлива складова землеустрою
Н Стойко, Н Кришеник
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2015
22015
Формування екологічної мережі на місцевому рівні
НЄ Стойко
Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 2, 2012
22012
проблеми теорії і практики: монографія/за ред. МС Богіри
Т земельного устрою в Україні
Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2011
22011
Характеристика природно-ресурсного потенціалу західного регіону України
НЄ Стойко
Вісник Львівського національного аграрного університету, 80-87, 2010
22010
Konceptualni zasady organizatsii vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia u suchasnykh umovakh [Conceptual principles of organization of the use of earths of the …
MH Stupen, NY Stoiko
Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva–Modern achievements …, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20