Підписатись
Наталія Стойко (Nataliia Stoiko, N. Stoiko, Stoiko N.,Н. Стойко, Стойко Н.Є.)
Наталія Стойко (Nataliia Stoiko, N. Stoiko, Stoiko N.,Н. Стойко, Стойко Н.Є.)
Доцент Львівського національного аграрного університету
Підтверджена електронна адреса в lnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація використання земель в ерозійно небезпечних ландшафтах: Монографія
НЄ Стойко
Львів: НВФ “Укр. технології, 2005
162005
Економічне стимулювання раціонального використання земель в ерозійно небезпечних агроландшафтах
НЄ Стойко
Науковий вісник НЛТУ України 15 (4), 75-79, 2005
132005
Зарубіжний досвід консервації земель
Н Стойко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2014
92014
Оптимізація землекористування–невід’ємна складова ефективного землеустрою. Як реалізувати її
Н Стойко
Землевпорядний вісник, 37-39, 2009
82009
ЕФЕКТИВНE ВИКОРИСТАННЯ ДЕГРАДОВАНИХ І МАЛОПРОДУКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ: АСПЕКТ ПЛАНУВАННЯ
СО СТОЙКО Наталія
Український журнал прикладної економіки 5 (1), 333-341, 2020
52020
Ландшафтне планування як основа збалансованого розвитку сільських територій
Н Стойко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2017
52017
ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ
Н Стойко
Аграрна Економіка 12 (№ 1-2), 29-38, 2020
42020
DIFFERENTIATION OF LAND COVER DEGRADATION IN UKRAINE AND LATVIA
V Parsova, N Stoiko, R Kuryltsiv, N Kryshenyk
42019
Environmental dimensions of rural development in land use planning circumstances in Ukraine. Engineering for rural development, 964–969
N Stoiko, V Parsova
42017
Environmental dimensions of rural development in land use planning circumstances in Ukraine
N Stoiko, V Parsova
Engineering for rural development, 964-969, 2017
32017
Methodical approach as to improvement of organization of land utilization and protection in erosion-unsafe agrolandscapes
N Stoiko, N Kryshenyk
International scientific journal “Baltic Surveying 3, 54-61, 2015
32015
Консервація земель як важливий напрям екологізації землекористування
Н Стойко, Л Ткачук
Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і …, 2014
32014
Економічний механізм регулювання землекористування в Україні
ОО Костишин, НЄ Стойко
Науковий вісник НЛТУ України 23 (16), 248-254, 2013
32013
Організація сільськогосподарського використання земель на ландшафтно-екологічній основі/ПГ Казьмір, НЄ Стойко, МВ Дроздяк та ін./за заг. ред. ПГ Казьмір
ПГ Казьмір
Львів: Вид-во СПОЛОМ, 2009
32009
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
М Ступень, Н Стойко
3
Creation of a database of geoinformation monitoring of forestry lands (southwest part of Poltava region, Ukraine)
NP Halchenko, SP Lashko, NY Stoiko, VI Kozar, LM Kozar, OM Kliuka
Geoinformatics 2021 (1), 1-6, 2021
22021
Організація території сільськогосподарських підприємств: агроландшафтний аспект: Монографія
НМ Ступень, НЄ Стойко, ОР Баран, ОІ Ступень
Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка, 2020
22020
Landscape-ecological requirements for spatial planning of rural territories of Ukraine
V Parsova, N Stoiko, N Kryshenyk
Engineering for Rural Development: Proceedings of the 17th International …, 2018
22018
Природоохранные аспекты развития сельских территорий в Украине
Н Стойко
Cadastru și Drept 46, 59-62, 2016
22016
Сутність терміну деградація у сучасному землекористуванні
НЄ Стойко, ОВ Стадницька
Збалансоване природокористування, 147-152, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20