Валерій Леонідович Осецький//Valerii L. Osetskyi
Валерій Леонідович Осецький//Valerii L. Osetskyi
Doctor of Science (Economics), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики: монографія
ВЛ Осецький
К.: ІАЕ УААН 413, 2003
1502003
Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки
ТГ Затонацька, ВЛ Осецький
Фінанси України, 38-49, 2006
732006
Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств
В Осецький
Підприємництво, господарство і право 3, 114-117, 2002
262002
Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів
ВД Базилевич, ВЛ Осецький
Фінанси України, 19-30, 2013
242013
Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентоспроможності
ВЛ Осецький, ВМ Марченко
Економіка та держава, 9-12, 2007
242007
Інвестиційна модель зростання економіки
ВЛ Осецький
Фінанси України, 21-27, 2003
222003
Інвестиції як інструмент інноваційного розвитку економіки
ВЛ Осецький
172005
Поступ системи мотивації праці: від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей
ВЛ Осецький, ІЛ Татомир
Економічна теорія, 2011
162011
Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України
ВЛ Осецький, ПА Мороз
Фінанси України, 103-111, 2012
152012
A novel nanoconjugate of landomycin A with C 60 fullerene for cancer targeted therapy: in vitro studies
V Bilobrov, V Sokolova, S Prylutska, R Panchuk, O Litsis, V Osetskyi, ...
Cellular and molecular bioengineering 12 (1), 41-51, 2019
132019
Iнвестицiї та iнновацiї: проблеми теорiї i практики: монографiя
ВЛ Осецький
132003
Функції державних боргових зобов'язань: минуле та сучасність
ВЛ Осецький, ІМ Браткова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
102015
Tatomyr IL Osoblyvosti vykorystannia endavmentu ta fandreizynhu v osvitnii praktytsi [Specific features of using endowment and fundraising in education]
VL Osetskyi
Finansy Ukrainy–Finance of Ukraine, 86-100, 2016
92016
Соціальний вектор розвитку економіки знань
ВЛ Осецький, ОВ Красота
Економічний нобелівський вісник, 343-348, 2014
92014
Institutional concept of modernization of financial institutions
VD Bazylevych, VL Osetskyi
Finance of Ukraine 5, 19-30, 2013
92013
Теорії економічних циклів у перехідних економіках
ВЛ Осецький, ОО Сльозко
Економіка та держава, 4-7, 2009
92009
Концентрація в галузях харчової промисловості України та можливості її зміни в результаті світових процесів консолідації
В Осецький, В Марченко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2008
92008
Національна інноваційна система: зарубіжний досвід, стан в Україні: аналітичні матеріали до Парламентських слухань
ВМ Геєць, ЛІ Федулова, ЮМ Бажал, ОЮ Рудченко, ВЛ Осецький
К. НАН України. Ін-т економіки та прогнозування, 2007
92007
Теорія модернізації регіональної економіки
ВЛ Осецький
Экономика и управление, 34-38, 2013
82013
New quality of financial institutions and business management
N Kraus, K Kraus, V Osetskyi
Baltic Journal of Economic Studies 6 (1), 59-66, 2020
72020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20