Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного
Університет Грінченка, Інститут філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття:[монографія]
РК Махачашвілі
Запоріжжя: Запорізький національний університет 204, 2008
472008
Історія України
О Валерій, О Гончаренкo, С Маркова, В Лозовий, В Великочий, ...
432007
Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуації двомовності
ВМ Труб
Мовознавство. í, 2000
432000
Суржик: міф, мова, комунікація
Л Ставицька, В Труб
Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти:[зб. наук …, 2007
352007
On the Nature of Suržyk: a double Perspective
S Del Gaudio
Sagner, 2010
222010
О коммуникативных аспектах отрицания как негативной оценки истинности
ВМ Труб
Вопросы языкознания 1, 1994
201994
Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII–XVIII ст.: основні напрямки досліджень/Ольга Циганок
О Циганок
К.: Університет “Україна, 2011
172011
Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова)
ЛВ Ананьєва
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна, 2002
152002
Функціонально-структурні особливості текстів дипломатичного листування
ТГ Линник, БМ Ажнюк, ВМ Труб
142001
Лексика целесообразной деятельности (опыт описания)
ВМ Труб
Логический анализ языка. Ментальные действия. М.: Наука 13, 1993
141993
Моделювання змісту навчання професійно-педагогічного діалогу та його реалізація на початковому ступені навчання у мовному вузі
ЛВ Ананьєва
Іноземні мови, 22-26, 2000
112000
Перекладацький доробок Григорія Кочура (до 100-літнього ювілею Майстра)
О Чередниченко
Всесвіт: журн. інозем. літ, 185-190, 2009
102009
Історико-семасіологічне дослідження латинських і романських дієслів мовлення на індоєвропейському фоні
ОГ Мікіна
Донецьк: Юго-Восток, 2012
92012
Український переклад: з минулого у сьогодення
О Чередниченко
Літературна мова у просторі національної культури/Відп. ред. ЛІ Шевченко.–К …, 2004
92004
Функціональні характеристики заперечення в системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови
ЮГ Підіпригора
–К., 2001.–207 с, 2001
92001
історії латинських літературних впливів в українському письменстві XVI–XVII ст
ОМ Циганок
К.: Пед. преса, 1999
91999
Багатомовність і концептуальна картина світу
О Чередниченко
Українознавство.–2002.–Ч 3, 64-67, 2002
82002
Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції
ТГ Харченко
Тетяна Гадульзянівна Харченко/Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса …, 2002
82002
О семантической интерпретации высказываний с частицами ещё, пока, уже
ВМ Труб
Логический анализ языка: язык и время, 218-228, 1997
81997
Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII–XVIII cт.: теорія та взірці
О Циганок
Вінниця: ПП «ТД» Едельвейс і К, 2014
72014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20