Лариса Гошовська
Лариса Гошовська
старший викладач, Львівський державний університет фізичної
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До питання термінотворення у сучасній українській терміносистемі оздоровчих видів фізичної культури
Л Гошовська, І Гальченко, В Сосіна
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
12011
Тестова методика контролю володіння ознайомлювальним читанням студентів ЛДУФК
Л Гошовська
12008
Professional english for physical therapy students= Професійна англійська мова для студентів спеціальності" Фізична реабілітація"
Л Гошовська
Манускрипт, 2016
2016
Використання методів «ділова гра» та «кейс-стаді» для розвитку професійно-спрямованої іншомовної комунікативної компетентності студентів (Application of «business game» and …
Л Гошовська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Англійська мова для спеціалістів та магістрів спеціальності" фізична реабілітація"
Л Гошовська, Н Юрко
Манускрипт, 2015
2015
Іноземна мова професійного спрямування у системі підготовки фахівців з фізичної реабілітації
Л Гошовська, О Матвіяс
Спортивний вісник Придніпров'я, 149-151, 2013
2013
Теоретико-методологічні основи сучасної системи стоматологічної превентології та необхідність порівневого використання фізичної реабілітації
В Кашуба, С Люгайло
Спортивний вісник Придніпров'я, 139-142, 2013
2013
Спортивне орієнтування: метод. розробка з англ. мови для самост. та авдитор. роботи з теми «Спортивна спеціалізація» для студ. III курсу денної та заочної форми навчання за …
Л Гошовська
2012
Байдарки і каное: метод. розробка з англ. мови для самост. та авдитор. роботи з теми" Спортивна спеціалізація" для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за …
Л Гошовська
2012
Концепція і структура посібника з англійської мови професійного спрямування для студентів спеціальності Фізична реабілітація
ЛМ Гошовська
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
2012
Англійська мова. Ігрові види спорту
О Романчук, О Матвіяс, Л Гошовська, У Проценко, І Стифанишин, ...
Норма, 2011
2011
ББК 75 (4УКР) я5 М 75
І Білінська, О Боровська, Л Бровченко, С Вачев, Д Воронін, Я Гнатчук, ...
2006
НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА «ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
ЛМ Гошовська
ББК 73 А 43, 41, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13