Підписатись
Наталя Кошіль
Наталя Кошіль
ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості актуалізації ритмічної структури англійського мовлення українських білінгів
НВ Рибіна, НЄ Кошіль
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
32012
Проблеми формування трудового потенціалу України в умовах проведення територіальної децентралізації
Є Качан, А Кошіль, Н Кошіль
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 33-41, 2020
22020
Особливості трансформації трудового потенціалу в людський капітал в умовах поглиблення демографічної кризи
Є Качан, Н Кошіль
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 133-139, 2020
12020
Business English
НЄ Кошіль, НВ Рибіна, ЛВ Собчук
Економічна думка, 2010
12010
Фахова підготовка перекладачів в умовах міжкльтурної комунікації
ОМ Царик, НВ Рибіна, НЄ Кошіль, ОС Гирила
ДВНЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2021
2021
Іноземна мова у наукових дослідженнях (суспільствознавчі, лінгвістичні, методичні та перекладознавчі студії)
ЛК Крайняк, ОІ Дуда, НВ Рибіна, ОМ Царик, ІЗ Левандовська, ...
Економічна думка, 2020
2020
Впровадження нових технологій в управлінні трудовим потенціалом та альтернативні шляхи запобігання та подолання дефіциту трудових ресурсів
Є Качан, Н Кошіль
Тернопіль: ТНЕУ, 2020
2020
ТИПОВІ ПОМИЛКИ В АНГЛОМОВНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
НЄ Кошіль, ОС Гирила
VIRTUS, 66, 2019
2019
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р.
ВІ Аксьонова, ОІ Скловська, ІЗ Скловський, МІ Алексєєва, ОМ Білик, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2016
2016
Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства
НС Лиса, ТВ Юрчишин, НВ Собецька, ІО Стешин, СМ Рибачок, ...
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2016
2016
ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТОВОЇ СТРУКТУРИ СТУДЕНТСЬКОГО КОНСПЕКТУ (на прикладі вищого навчального закладу)
О Гирила, Н Кошіль
Тернопіль, Астон, 2016
2016
ЛІНГВІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДРУЧНИКА ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО ОПАНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
НВ Рибіна, НЄ Кошіль
Харків: ХОГОКЗ, 2016., 2016
2016
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р.
ГС Алєксєєва, ОМ Білик, СВ Бобиль, ОВ Васильєва, ВГ Воленко, ...
2015
Англійська мова для юристів
НВ Рибіна, НЄ Кошіль, ЛВ Собчук
2015
Лінгвістичні особливості конспекту як специфічного мовленнєвого писемного жанру (Linguistic features of the synopsis as a specific genre of written speech)
Н Кошіль
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
2015
Проблема створення компетентно-модульного професійно-орієнтованого підручника з англійської мови в практиці українського ВНЗ
НВ Рибіна, НЄ Кошіль
Харків: ХОГОКЗ, 2015, 2015
2015
Ганна Черінь–перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга
НЄ Кошіль, НВ Рибіна
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
2013
Англійська мова для студентів економічних та облікових спеціальностей
НЄ Кошіль, НВ Рибіна, ЛВ Собчук, ОЛ Лотоцька, О Гирила
Тернопіль, ТНЕУ, 2011
2011
Іван Кулик–перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберґа
Н Кошіль
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
2009
Роль міжлітературної рецепції у культурному діалозі україни і сша у хх столітті (на прикладі поетичної творчості карла сендберга)
Н Кошіль
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20