Жукова Ольга / Zhukova Olha | О.А. Жукова / Zhukova O.А.
Жукова Ольга / Zhukova Olha | О.А. Жукова / Zhukova O.А.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Подтвержден адрес электронной почты в домене uu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління капіталом як складова фінансового менеджменту банку
ОАЖ М.І. Ткаченко
Подільський науковий вісник, С. 35-40, 2018
42018
Стан та проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні
ОАЖ С. Л. Яблочніков, Т. В. Євась
Ефективна економіка, 2016
32016
Оцінювання кредитоспроможності позичальника
ІПГ О. А. Жукова
Регіональна бізнес-економіка та управління, С. 65-71, 2013
32013
Актуальні підходи до управління персоналом підприємства
ОАЖ М.І. Ткаченко, Т.В. Євась
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії., С. 121-125, 2018
22018
Теоретичні аспекти бізнес-адміністрування як складової системи управління підприємством
ОАЖ І.Г.Крупельницька, Т.В.Евась
Приазовський економічний вісник, 2017
2*2017
Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні
ОАЖ І.Г. Крупельницька, Т.В. Євась
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, С. 372-377, 2018
12018
Теоретичні підходи щодо фінансової стійкості підприємства
АОО О.А. Жукова
Подільський науковий вісник, С.59‒63, 2020
2020
Щодо оцінки управління капіталом банку
АВГ О.А. Жукова
Подільський науковий вісник, С.23‒30, 2019
2019
Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану банку
ЛМС О.А. Жукова
VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференця (м.Вінниця, 28 …, 2018
2018
Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства
ОАЖ Т.В. Євась
Financial-economic and innovative support of entrepreneurship …, 2017
2017
Непрямі податки як основа виконання фіскальної функції митних органів
ЖОАТМ І.
Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного …, 2017
2017
Особливості бізнес-адміністрування як елементу системи управління підприємством
ЖОА Євась Т.В.
International Scientific Conference Modern Economic Research: Co-operation …, 2017
2017
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві
ІАГ О.А. Жукова
Подільський науковий вісник, с.51-55, 2017
2017
Щодо методики діагностики фінансового стану банку
БІА Жукова О.А.
Подільський науковий вісник., с. 14-18., 2017
2017
Аналіз ділової активності підприємства
ГОФ Жукова О.А.
Подільський науковий вісник, с. 67-70, 2017
2017
Діагностика фінансового стану банку як інструмент визначення рівня його розвитку
СОЖ О. А. Жукова, О.М. Петрук
Регіональна бізнес-економіка та управління, c. 51-58, 2015
2015
Ринок фінансових послуг
ООП І.Г. Крупельницька, О.А. Жукова
2013
Управління фінансовими ресурсами комерційного банку
ОВМ О.А. Жукова
Кримський економічний вісник 2 (№1 (02)), С.112 -114, 2013
2013
Організація і методика економічного аналізу
ЖОАКЛ М.
2012
Економіка праці та соціально-трудовиі відносини
ЛВЮ Т.В. Євась, О.А. Жукова
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20