Follow
Анатолій Катренко
Title
Cited by
Cited by
Year
Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації
АВ Катренко
Катренко АВ–Львів: Новий світ, 2003
2142003
Теорія прийняття рішень
АВ Катренко, ВВ Пасічник, ВП Пасько
К.: Видавнича група BHV 448, 2009
742009
Дослідження операцій
АВ Катренко
51*2014
Системний аналіз
АВ Катренко
Львів: Новий світ–2011.–396 с, 2000
372000
Охорона праці в галузі комп’ютинґу
ЛА Катренко, АВ Катренко
Львів: Магнолія-2006, 2012
192012
Управління ІТ-проектами
АВ Катренко
132013
Механізми координації у складних ієрархічних системах
АВ Катренко, ІВ Савка
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
112008
Управління ризиками в проектній діяльності
ОМ Верес, АВ Катренко, ІВ Рішняк, ВМ Чаплига
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2003
112003
Прийняття рішень: Теорія і практика: Підручник
АВ Катренко, ВВ Пасічник
Львів: Новий Світ-2000, 2013
92013
Дослідження операцій: Підручник.–2-ге вид. стереотипне
АВ Катренко
Львів:„Магнолія Плюс, 2005
92005
Системний аналiз об’єктiв та процесiв комп’ютеризацiї: навч. посiб
АВ Катренко
Львiв: Новий свiт, 424, 2000
92000
Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання
АВ Катренко, ТІ Антоняк
Видавництво Львівської політехніки, 2011
62011
Теорiя прийняття рiшень
АВ Катренко, ВВ Пасiчник, ВП Пасько
Пiдручник, 447, 2009
62009
Використання сховищ даних у системах підтримки прийняття рішень
ІЮ Бобало, АВ Катренко
Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ «ЛП».-Львів: НУ «Львівська …, 1998
61998
Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій
АВ Катренко, ОВ Пастернак
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
52014
Системний аналiз об’єктiв та процесiв комп’ютеризацiї: Навчальний посiбник
АВ Катренко
52000
Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури
АВ Катренко, ДС Магац, АС Магац
Видавництво Львівської політехніки, 2013
42013
Інформаційні особливості та методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах
АВ Катренко, ДС Магац
Видавництво Львівської політехніки, 2010
32010
СППР з керування розподілом обмежених ресурсів
ОМ Верес, ЮО Верес, АВ Катренко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
32008
Охорона праці в галузі комп’ютингу/Л
ЛА Катренко
А Катренко, АВ Катренко–К.: Манголія, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20