Follow
Анатолій Катренко
Title
Cited by
Cited by
Year
Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації
АВ Катренко
Катренко АВ–Львів: Новий світ, 2003
2092003
Теорія прийняття рішень
АВ Катренко, ВВ Пасічник, ВП Пасько
К.: Видавнича група BHV 448, 2009
742009
Дослідження операцій
АВ Катренко
59*2014
Системний аналіз
АВ Катренко
Львів: Новий світ–2011.–396 с, 2000
402000
Охорона праці в галузі комп’ютинґу
ЛА Катренко, АВ Катренко
Львів: Магнолія-2006, 2012
202012
Управління ІТ-проектами
АВ Катренко
182013
Механізми координації у складних ієрархічних системах
АВ Катренко, ІВ Савка
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія …, 2008
122008
Управління ризиками в проектній діяльності
ОМ Верес, АВ Катренко, ІВ Рішняк, ВМ Чаплига
Верес ОМ, Катренко АВ, Рішняк ІВ, Чаплига ВМ-Lviv Polytechnic National …, 2003
112003
Системний аналiз об’єктiв та процесiв комп’ютеризацiї: навч. посiб
АВ Катренко
Львiв: Новий свiт, 424, 2000
92000
Прийняття рішень: Теорія і практика: Підручник
АВ Катренко, ВВ Пасічник
Львів: Новий Світ-2000, 2013
82013
Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання
АВ Катренко, ТІ Антоняк
Вісник НУ «ЛП». Серія: Інформаційні системи та мережі: зб. наук. пр, 150-162, 2011
62011
Теорiя прийняття рiшень
АВ Катренко, ВВ Пасiчник, ВП Пасько
Пiдручник, 447, 2009
62009
Використання сховищ даних у системах підтримки прийняття рішень
ІЮ Бобало, АВ Катренко
Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ «ЛП».-Львів: НУ «Львівська …, 1998
61998
Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій
АВ Катренко, ОВ Пастернак
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
52014
Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури
АВ Катренко, ДС Магац, АС Магац
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2013
52013
Системний аналiз об’єктiв та процесiв комп’ютеризацiї: Навчальний посiбник
АВ Катренко
52000
Інформаційні особливості та методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах
АВ Катренко, ДС Магац
Вісник Національного університету" Львівська політехніка".–2010 673, 105-111, 2010
32010
Шкалювання при розподілі обмежених ресурсів
Ю Верес, А Катренко
Вісн. Нац. ун-ту" Львів. політехніка, 205-213, 2009
22009
Координація у системах підтримання прийняття рішень з розподілу обмежених ресурсів
АВ Катренко, ЮО Верес
Інформаційні системи та мережі.–Л.: НУ" Львівська політехніка, 117-128, 2009
22009
Система підтримання прийняття рішень для багатокрокових процесів з використанням ланцюгів Маркова
АВ Катренко, ОВ Грімнак
Вісник НУ «Львівська політехніка, 148-155, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20