Соломия Гнот
Соломия Гнот
Львовский государственный университет физической культуры, кафедра
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Доброчинна діяльність греко-католицької церкви у 1921-1939 рр.(за матеріалами Галицької митрополії)
СІ Гнот
ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00. 01/СІ Гнот, 2003
132003
Культура доброчинності як вияв гуманізму: Греко-католицька церква в Другій Речі Посполитій
СІ Гнот
Наука. Релігія. Суспільство, 2011
52011
Культура доброчинності як вияв гуманізму: Греко-католицька церква в Другій Речі Посполитій
ГС Іванівна
Наука.Релігія.Суспільство., 48-53, 2011
52011
Українське шкільництво Галичини у складі Другої Речі Посполитої
С Гнот
12014
Українське шкільництво Галичини у складі Другої Речі Посполитої
ГС Іванівна
Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних …, 2014
1*2014
Методичні рекомендації для написання модульних контрольних робіт з дисципліни «Релігієзнавство» рівень вищої освіти «бакалавр» спеціальності 6.020202" Хореографія" денної форми …
С Гнот
2019
Релігієзнавство: лекції з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.020202-" хореографія" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
С Гнот
2019
Реформація і здоров'я людини ХХІ століття
С Гнот, А Дмитренко
2018
Історія української культури та релігієзнавство: програма навчальної дисципліни підготовки" Бакалавр" спеціальності" Готельно-ресторанна справа"
С Гнот, О Падовська
2018
Історія української культури та релігієзнавство: програма навчальної дисципліни підготовки" Бакалавр" спеціальності 242" Туризм"
О Падовська, С Гнот
2018
Лекції з курсу" Релігієзнавство"
С Гнот
2018
Теми семінарських занять з курсу" Релігієзнавство" для студентів І курсу факультету туризму
С Гнот
2018
Ukrainian and Russian Relations in the Context of the Latest Events
S Hnot
Proceedings of the 4-th International Academic Congress "Science and …, 2015
2015
Майк Йогансен - постать, реабілітована історією
ГС Іванівна
Погляд в минуле: Календар пам`ятних дат на 2015 рік, 446-448, 2015
2015
Перемога військ Богдана Хмельницького над поляками під Городком біля Львова
ГС Іванівна
Погляд в минуле: Календар пам`ятних дат на 2015 рік, 390-391, 2015
2015
Євангельське наповнення освіти як домінантний аспект формування здоров`я особистості
ГС Іванівна
Наука.Релігія.Суспільство, 54-57, 2014
2014
Об`єднання Право- і Лівобережної України під проводом Івана Мазепи
ГС Іванівна
Погляд в минуле: Календар пам`ятних дат на 2014 рік, 236-237, 2014
2014
Християнська церква і спорт
КА Гнот Соломія
ІІ Міжнародна курсантсько-студентська наукова конференція "Культура як …, 2013
2013
Часопис "Туристика і краєзнавство" як джерело до вивчення історії Галичини міжвоєнного періоду
ГС Іванівна
Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних …, 2013
2013
Історія міжвоєнної Галичини на шпальтах часопису "Туристика і краєзнавство"
ГС Іванівна
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20