Польгуль Тетяна Дмитрівна (Polhul Tetiana)
Польгуль Тетяна Дмитрівна (Polhul Tetiana)
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Паралельно-ієрархічне перетворення прямоподібних зображень на основі Multi-GPU систем
АА Яровий, ОО Кулик, НІ Кокряцька
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 72-80, 2015
92015
Визначення шахрайських операцій при встановленні мобільних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних
ТД Польгуль, АА Яровий
Сучасні тенденції розвитку системного програмування, Київ, 24-25 листопада …, 2016
32016
Метод подолання різнорідності даних для виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків
ТД Польгуль, АА Яровий
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
22018
Аналіз обчислювальної складності GPU-орієнтованих паралельно-ієрархічних обчислювальних систем та оцінювання продуктивності їх апаратного забезпечення
АА Яровий, НІ Кокряцька, СВ Наконечна, МС Матейчук, ТД Польгуль
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 18-25, 2014
22014
Аналіз різнорідних даних в інтелектуальних системах виявлення шахрайства
ТД Польгуль, АА Яровий
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 78-90, 2019
12019
Моделювання процесу виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків
ТД Польгуль
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
12019
Інформаційна технологія побудови інтелектуальних систем виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків
ТД Польгуль
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія.№ 1: 4-16., 2019
12019
Розробка методу виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних
АА Яровий, ТД Польгуль, ЛВ Крилик
Матеріали XIV мiжнародної конференцiї" Контроль i управлiння в складних …, 2018
12018
Визначення шахрайських операцій при інсталяції мобільних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних
ТД Польгуль, АА Яровий
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
12017
Порівняльний аналіз Apache Spark та Apache Flink для роботи з Big Data
ТД Польгуль
ВНТУ, 2016
12016
Підвищення продуктивності обчислювальних процесів в паралельно-ієрархічній мережі за допомогою Framework Benchmark Akka
АА Яровий, ТД Польгуль
Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
12015
Інформаційна технологія виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних
ТД Польгуль, ТД Польгуль
ВНТУ, 2020
2020
Виявлення шахрайства при інсталюванні програмних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних
АА Яровий, ОН Романюк, ІР Арсенюк, ТД Польгуль
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2017
2017
Інформаційна технологія паралельно-ієрархічного перетворення цифрової інформації на основі актор-моделі обчислень
ТД Польгуль
ВНТУ, 2015
2015
Анализ вычислительной сложности GPU-ориентированных параллельно-иерархических вычислительных систем и оценки производительности их аппаратного обеспечения
АА Яровий, НІ Кокряцька, СВ Наконечна, МС Матейчук, ТД Польгуль
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 18-25, 2014
2014
Математична модель рекомендацiйного сервiсу на основi методу колаборативної фiльтрацiї
АГ Кюльян, ТД Польгуль, МБ Хазiн
ВНТУ, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16