Ирина Сергеевна Крамаренко, Ірина Сергіївна Крамаренко, Iryna Kramarenko, ORCID:0000-0002-0417-0918
Ирина Сергеевна Крамаренко, Ірина Сергіївна Крамаренко, Iryna Kramarenko, ORCID:0000-0002-0417-0918
Відкритий міжнародний університет розвитку людина "Україна"
Підтверджена електронна адреса в uu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries
IO Irtyshcheva, IS Kramarenko
Regional economy 2 (72), 84-95, 2014
172014
Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії
ІО Іртищева, ІС Крамаренко
Регіональна економіка, 84-94, 2014
172014
Кредитне забезпечення аграрних підприємств: стан, проблеми, перспективи
ІС Крамаренко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Biznes/2010_3/2010 …, 2010
152010
Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of its impact on economic growth
IS Kramarenko, DS Voight, L Kravets
KhNAU Bulletin 1, 403-413, 2019
82019
Стратегія розвитку фінансово-кредитного забезпечення агропродовольчої сфери України: монографія
ІО Іртищева
Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2012
82012
Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств агропродовольчої сфери
ІО Іртищева, ІС Крамаренко
Агросвіт, 2-4, 2011
62011
Kletsov, ES Prokopenko, NO and Klyots, Yu. Yu.(2019)," Features of investment potential formation: regional and national aspect
IS Kramarenko, OF Senkevich
KhNAU Bulletin 3, 343-357, 0
6
Investment support of the agro-food sector of Ukraine: current state and prospects for development
IS Kramarenko
Investment: practice and experience 5, 30-33, 2013
42013
Stratehiia rozvytku finansovo-kredytnoho zabezpechennia ahroprodovolchoi sfery Ukrainy [Strategy development of financial and credit support agro sector of Ukraine]
IO Irtyshcheva, IS Kramarenko
Mykolaiv: Dyzain ta polihrafiia, 2012
42012
Факторинг як напрям стратегічного розвитку фінансового забезпечення агропродовольчої сфери
ІО Іртищева
Вісник ХНАУ, 16-21, 2011
42011
Methodical approaches to solvency assessment of agricultural enterprises
IO Irtyshcheva, IS Kramarenko
Ahrosvit 19, 2-4, 2011
42011
Regional structure of investment potential: current state and conceptual approaches
IS Kramarenko
KhNAU Bulletin 4, 150-162, 2019
32019
Стан інвестиційної діяльності України в умовах економічної нестабільності
ІС Крамаренко, ИС Крамаренко
Економіка і суспільство, 107-113, 2016
32016
Залучення інвестицій в регіони України: стан та перспективи розвитку
ЛА Козаченко, ІС Крамаренко
Економіка. Фінанси. Право, 25-28, 2014
32014
Factors influencing the investment and financial attractiveness of Ukrainian agro-food enterprises
IS Kramarenko
Agrosvit 15, 22-25, 2013
32013
Інвестиційне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку
ІС Крамаренко
Інвестиції: практика та досвід, 30-32, 2013
32013
Public funding of agricultural and food sector in Ukraine
IS Kramarenko
Ahrosvit 17, 13-17, 2013
32013
Factors of influence on investment-financial attractiveness of enterprises of ukraine's agro-provisional sphere
IS Kramarenko
Ahrosvit 15, 22-25, 2013
32013
Фінансово-кредитне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку
ІО Іртищева, ІС Крамаренко
Агросвіт, 14-16, 2012
32012
Kredytne zabezpechennya ahrarnykh pidpryyemstv: stan, problemy, perspektyvy [Credit support for agrarian enterprises: state, problems, perspectives]
IS Kramarenko
Biznes-navihator—Business navigator 3, 20, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20