Follow
Maxym Rymar, Римар Максим Вікторович
Maxym Rymar, Римар Максим Вікторович
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, quality control and standartization of
Verified email at nmapo.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психофізіологічні механізми регуляції функціональних станів співробітників правоохоронних органів.–Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
ТБ Кодлубовська
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2020
82020
Феноменологія втрат: деякі психологічні особливості переживання вдовами та матерями, що втратили рідних в АТО
ОІ Костюк, ОС Бойчук
Новітні чинники впливу на формування особистості студента–майбутнього лікаря…, 2017
42017
Дослідження механізмів взаємодії ібупрофену з полівінілпірролідоном та поліетиленгліколем методами квантово–хімічних розрахунків
НО Ветютнева, МВ Римар
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 241-250, 2013
32013
Сучасна концепція забезпечення якості лікарських засобів
НО Ветютнева, СГ Убогов, ВІ Тодорова, ГГ Пилипенко, ЛО Федорова, ...
ТОВ" Нілан-ЛТД", 2018
22018
Поняття суб’єктивного права на якісні лікарські засоби
ЛГ Юрковська
Правові засади забезпечення права людини на життя і здоров’я: збірник…, 2019
12019
Експрес-регуляція функціональних станів правоохоронців після стресу
Т Кодлубовська
Вісник Національного університету оборони України, 44-52, 2019
12019
Наукова співпраця профільних кафедр та фахових громадських організацій на етапі післядипломної підготовки провізорів
НО Ветютнева, ЛО Федорова, ВІ Тодорова, МВ Римар, АП Радченко, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 22-30, 2017
12017
Розробка методики кількісного визначення ібупрофену в твердих дисперсних системах методом УФ-спектрофотометрії
НО Ветютнева, ША Макіян, МВ Римар
Молодий вчений, 94-98, 2015
12015
ДОКТРИНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ (ПРАВИЛ) У СФЕРІ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
СГ Убогов, ОВ Кузьменко, ВК Колпаков, ГГ Пилипенко, АП Радченко, ...
2019
Вивчення тенденції розвитку виробництва багатокомпонентних інфузійних лікарських засобів
НО Ветютнева, ОА Слюсар, ТІ Ющенко, МВ Римар
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 187-194, 2018
2018
Methodical approaches to the introduction of the quality risk management process for medicines in pharmaceutical institutions
НО Ветютнева, СГ Убогов, МВ Римар, ЛО Федорова, ВІ Тодорова
2018
Організаційно-методичні засади управління ризиками для якості в аптечних закладах
СГ Убогов, ВІ Тодорова, МВ Римар
ГО Київський медичний науковий центр, 2018
2018
Актуальність та деякі аспекти реалізації практичної компоненти у професіоналізації психологів
ОІ Костюк, ОС Бойчук
Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої…, 2018
2018
Роль емоцій в процесі використання симуляційних технологій
ЛВ Пянківська
Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018: матеріали Всеукр…, 2018
2018
Психологічні техніки розвитку стресостійкості військовослужбовців
ЛВ Пянківська
Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки…, 2018
2018
Training of Responsible persons of pharmaceutical establishments in the context of Good practices
НО Ветютнева, СГ Убогов, ЛО Федорова, МВ Римар, АП Радченко, ...
НФаУ, 2017
2017
Acquirement pharmacist interns professional competence in the specialty “General pharmacy” during internship
НО Ветютнева, ВІ Тодорова, МВ Римар, ЛО Федорова, АП Радченко, ...
Національний фармацевтичний університет, 2017
2017
Роль фахових громадських організацій на етапі післядипломної підготовки провізорів
НО Ветютнева, ЛО Федорова, ВІ Тодорова, МВ Римар, АП Радченко, ...
Укрмедкнига, ТДМУ, 2017
2017
Патент на корисну модель" Модифікація розчинності мелоксикаму шляхом утворення твердих дисперсних систем з високомолекулярними сполуками"
НО Ветютнева, МВ Римар
Державна служба інтелектуальної власності України, 2015
2015
РОЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИБУПРОФЕНА В ТВЁРДЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
НА Ветютнева, ША Макиян, МВ Рымар
Молодий вчений, 94-98, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20