Рузана Арутюнян
Рузана Арутюнян
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна складова нової моделі економічного розвитку України у посткризовий період
СС Арутюнян, РР Арутюнян
Видавництво Львівської політехніки, 2010
222010
Розвиток інтеграційних процесів в діяльності банків та страхових компаній
РР Арутюнян
Одеса, 2007
142007
Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України
ЛВ Кузнєцова
Одеса: Атлант, 2011
72011
Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації
ЛВ Кузнєцова, РР Арутюнян, ЛВ Жердецька, НЮ Няньчук, ДЮ Кретов, ...
Одеський національний економічний університет, 2015
62015
Роль банків у забезпеченні сталого розвитку реального сектору економіки України
ВВ Коваленко, ЛМ Рябініна, РР Арутюнян, ЮО Гаркуша, ...
Одеський національний економічний університет, 2016
52016
Розвиток iнтеграцiйних процесiв в дiяльностi банкiв та страхових компанiй: автореферат дис.... канд. екон. наук: 08.00. 08-Одеса, 2007.-22 с
РР Арутюнян
52007
Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія
ВГ Баранова, ОМ Гончаренко, СС Арутюнян, РР Арутюнян, ...
Діса плюс, 2019
42019
Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у діяльності банків та страхових компаній в сучасних умовах
РР Арутюнян, СС Арутюнян, ОВ Ітигіна
Вісник соціально-економічних досліджень, 9-15, 2013
42013
Страховий ринок України в глобальному середовищі
РР Арутюнян, СС Арутюнян, ОВ Ітигіна
Вісник соціально-економічних досліджень, 14-19, 2013
42013
Сучасні проблеми реформування депозитарної системи України
РР Арутюнян, СС Арутюнян, ОВ Ітигіна
Вісник соціально-економічних досліджень, 9-15, 2012
42012
Банківське кредитування корпоративного сектору економіки в умовах циклічності
ЛВ Кузнєцова, РР Арутюнян, ЛВ Жердецька, НІ Няньчук, ЮБ Деркач, ...
32018
Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку
ВВ Коваленко, ЛМ Рябініна, РР Арутюнян, ДВ Завадська, ...
Атлант, 2012
32012
Фінансовий ринок України в умовах кризи і напрями його реформування
РР Арутюнян, СС Арутюнян
Вісник соціально-економічних досліджень, 163-169, 2017
22017
Ринок капіталів в Україні: проблеми і перспективи розвитку
СС Арутюнян, РР Арутюнян
Атлант, 2017
22017
Пріоритети реформування фінансового ринку в умовах сучасної макроекономічної ситуації України
РР Арутюнян, СС Арутюнян
Вісник соціально-економічних досліджень, 223-229, 2016
22016
Фінансоміка: підходи до визначення макроекономічної сутності
Р Арутюнян, С Арутюнян, О Ітигіна
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 13-21, 2014
22014
Формы взаимодействия коммерческих банков и страховых компаний: зарубежный опыт и украинская практика
РР Арутюнян
Банки, 2005
22005
Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні моделі та перспективи розвитку
ОС Світлична, СС Арутюнян, ІС Лапіна, НІ Астахова, МІ Іоргачова, ...
Атлант, 2017
12017
Причины и последствия мирового финансового кризиса в контексте глобализационных процессов
РР Арутюнян
12010
Механізм взаємодії та співвідношення реального і фінансового секторів економіки
РР Арутюнян, СС Арутюнян, ОВ Ітигіна
Одеський державний економічний університет, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20