Svitlana Bestuzheva, Світлана Бестужева, Светлана Бестужева
Svitlana Bestuzheva, Світлана Бестужева, Светлана Бестужева
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб.
СВ Бестужева
Харків: Вид. ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2016
122016
Методичні засади оцінки експортного потенціалу регіону
СВ Бестужева
Бестужева СВ–Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc.../5PDF. pdf, 2009
112009
Міжнародні економічні відносини: навч. посіб.
СВ Бестужева
Х.: ХНЕУ, 2009
72009
Комплексний підхід до формування системи показників оцінки усталеного розвитку зовнішньоекономічної діяльності
СВ Бестужева, КБ Коблякова, ІВ Мілько
Економічний простір 21, 22-29, 2009
62009
Управління експортною діяльністю підприємства
СВ Бестужева
СВ Бестужева, 2003
42003
Методичні засади оцінки ефективності державного регулювання міжнародної економічної діяльності підприємств
СВ Бестужева
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
22017
Глобалізація та світова фінансова криза: прогнозована реальність
СВ Бестужева
Економічний простір, 78-84, 2009
22009
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF INTERNATIONAL FINANCIAL-CREDIT COOPERATION OF UKRAINE
СВ Бестужева
Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Миколаївський …, 0
2
Формування та реалізація міжнародної інвестиційної стратегії підприємства: методичний аспект
СВ Бестужева, ВО Козуб
Економічний простір, 16-20, 2020
2020
Розвиток валютної політики України в контексті євроінтеграції: методичний аспект
СВ Бестужева, ТС Бунчикова
2020
Теоретико-методичне забезпечення підвищення рівня екологічної безпеки України в умовах євроінтеграції
СВ Бестужева, ІВ Литовченко, ВО Бестужев, ИВ Литовченко, ...
2019
Аналіз теоретичних підходів щодо визначення сутності стратегічного планування у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
СВ Бестужева
Редакційна колегія: д. е. н., проф. Козирєва ОВ, к. е. н., доц. Демченко НВ, 205, 2018
2018
Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових перетворень в Україні
СВ Бестужева, ДО Решетняк
Бізнес-навігатор, 21-26, 2018
2018
Теоретичні аспекти розвитку ділового спілкування у сфері міжнародного бізнесу
ОВ Дорохов, СВ Бестужева, ВО Бестужев
Причорноморські економічні студії, 10-14, 2018
2018
Теоретичне забезпечення розвитку митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
ОМ Котиш, СВ Бестужева, ЕН Котыш
2018
Особливості сучасного стратегічного розвитку підприємства у сфері міжнародного бізнесу
СВ Бестужева, НО Ткаленко
2018
Особливості впровадження логістичного підходу в управління міжнародною збутовою діяльністю підприємства
СВ Бестужева, КМ Козирєва, ЕМ Козырева
2018
Удосконалення системи інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
СВ Бестужева
2018
Аналіз методичних підходів щодо оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства
СВ Бестужева
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 60, 2018
2018
Удосконалення інформаційного забезпечення процесів кластеризації економіки України
ЛД Глущенко, ТМ Пілявоз, ОЙ Лесько
Jan Kochanowski University, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20