Тамара Клебанова
Тамара Клебанова
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
1732006
Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование
ВС Пономаренко, ТС Клебанова, НЛ Чернова
Х.: ИНЖЭК, 54-62, 2004
1602004
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
922005
Теория экономического риска
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИНЖЕК, 2003
652003
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский дом «ИНЖеК, 2005
552005
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління
ТС Клебанова, ОМ Бондар, ОВ Мозенков, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2003
542003
Методы прогнозирования: учебное пособие
ТС Клебанова, ВВ Иванов, НА Дубровина
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
532002
Математические модели трансформационной экономики
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Харьков: ИД «ИНЖЭК 280, 2004
392004
Модели и методы координации в крупномасштабных экономических системах
ТС Клебанова, ЕВ Молдавская, Х Чанг
Х.: Бизнес Информ, 2002
392002
Модели и методы координации в крупномасштабных экономических системах
ТС Клебанова, ЕВ Молдавская, Х Чанг
Х.: Бизнес Информ, 2002
392002
Моделювання економiчної безпеки: держава, регiон, пiдприємство: монографiя та iн.; за ред. ВМ Гейця
ВМ Ге, МО Кизим, ТС Клебанова, ОI Черняк
302006
Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности: Монография
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, Н Богониколос, ОЮ Кононов, ...
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2006
302006
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень, 250-257, 2014
272014
Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки: монографія
ТС Клебанова, ГС Ястребова
Х.: ВД «ІНЖЕК 268, 2, 2009
272009
Адаптивные модели в системах принятия решений:[монография/под. ред. НА Кизима, ТС Клебановой]
НА Кизим
Х.: ИД «ИНЖЕК, 2007
252007
Нечітка логіка та нейронні мережі в управлінні підприємством: монографія
ТС Клебанова, ЛО Чаговець, ОВ Панасенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2011
192011
Моделі оцінки ефективності санації підприємств на основі нечітких множин
ТС Клебанова, ОВ Панасенко
Актуальні проблеми економіки, 158-165, 2007
182007
Чанг Хонгвен. Модели и методы координации в крупномасштабных экономических системах
ТС Клебанова, ЕВ Молдавская
Х.: Бизнес Информ, 2002
182002
Модель анализа асимметрии регионального развития
ЛС Гурьянова, ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблемы экономики (Харьков), 27-33, 2012
172012
Теория экономического риска: Учебное пособие
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2007
172007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20