Тамара Клебанова
Тамара Клебанова
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в m.hneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
1882006
Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование
ВС Пономаренко, ТС Клебанова, НЛ Чернова
Х.: ИНЖЭК, 54-62, 2004
1772004
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
1052005
Теория экономического риска
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИНЖЕК, 2003
712003
Методы прогнозирования: учебное пособие
ТС Клебанова, ВВ Иванов, НА Дубровина
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
672002
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский дом «ИНЖеК, 2005
572005
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління
ТС Клебанова, ОМ Бондар, ОВ Мозенков, ОВ Раєвнєва, НА Дубровіна
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2003
572003
Теория экономического риска: Учебное пособие
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2007
46*2007
Математические модели трансформационной экономики
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Харьков: ИД «ИНЖЭК 280, 2004
422004
Модели и методы координации в крупномасштабных экономических системах
ТС Клебанова, ЕВ Молдавская, Х Чанг
Х.: Бизнес Информ, 2002
402002
Модели и методы координации в крупномасштабных экономических системах
ТС Клебанова, ЕВ Молдавская, Х Чанг
Х.: Бизнес Информ, 2002
402002
Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности: Монография
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, Н Богониколос, ОЮ Кононов, ...
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2006
382006
Моделювання економiчної безпеки: держава, регiон, пiдприємство: монографiя та iн.; за ред. ВМ Гейця
ВМ Ге, МО Кизим, ТС Клебанова, ОI Черняк
352006
Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки: монографія
ТС Клебанова, ГС Ястребова
Х.: ВД «ІНЖЕК 268, 2, 2009
282009
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень, 250-257, 2014
272014
Адаптивные модели в системах принятия решений:[монография/под. ред. НА Кизима, ТС Клебановой]
НА Кизим
Х.: ИД «ИНЖЕК, 2007
262007
Нечітка логіка та нейронні мережі в управлінні підприємством: монографія
ТС Клебанова, ЛО Чаговець, ОВ Панасенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2011
242011
Forecasting the cyclical dynamics of the development territories: Conceptual approaches, models, experiments
Y Daradkeh, L Guryanova, S Kavun, T Klebanova
European Journal of Scientific Research 74 (1), 5-20, 2012
212012
Анализ и предупреждение дестабилизации функционирования предприятия
ВА Забродский, ТС Клебанова, ВИ Скурихин
Харьков: СВНЦ, 1994
201994
Моделі оцінки ефективності санації підприємств на основі нечітких множин
ТС Клебанова, ОВ Панасенко
Актуальні проблеми економіки, 158-165, 2007
192007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20