Туренко Олег Станіславович
Туренко Олег Станіславович
Донецький юридичний інститут МВС України
Verified email at dli.donetsk.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Страх: спроба філософського усвідомлення феномена
ОС Туренко
Вид-во «Парапан», 2006
282006
Стан релігійності населення і перспективи розвитку міжконфесійних та етнокультурних відносин в Україні (за даними соціологічного дослідження Донецького державного інституту …
Н Бєлікова, О Бєліков, О Туренко
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2001
72001
Страх як соціально-філософський феномен (генеза та функції)
ОС Туренко
ОС Туренко.–Донецьк, 2004.–19 с, 0
7
Августинова версія закону-європейський пошук легітимації індивідуального
О Туренко
Схід, 282-286, 2013
42013
Страх як фактор синхронізації індивідуального та колективного суверенітетів у доктрині св. Томи Аквінського: відправні модуси феномену
ОС Туренко
Наука. Релігія. Суспільство, 93-99, 2011
42011
Фактор страху в ранньомодерних теоріях держави: проект Томаса Гоббса
ОС Туренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2010
32010
Фактор страху в ранньомодерних теоріях держави: проект Томаса Гоббса
ОС Туренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2010
32010
Співвідношення соціальної відповідальності та страху в концепті національної держави: українське сьогодення
ОС Туренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
32008
Punctum saliens середньовічного міста-історико-філософська розвідка реалізації Ordnung-Vorstellung
О Туренко
Схід, 49-53, 2015
22015
Принцип гармонізації протиріч соціальних елементів у фундаторів німецького консерватизму (Ю. Мьозер та А. Мюллер)
ОС Туренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2014
22014
Модерні пошуки синхронізації індивідуального і колективного–візії Ж. Бодена
ОС Туренко
Наука. Релігія. Суспільство, 41-46, 2014
22014
Пошук основ індивідуальності–сподівання П. Абеляра
ОС Туренко
Гілея: науковий вісник, 375-378, 2014
22014
Зміна ракурсу страху в політичній філософії Ш.–Л. Монтеск’є
ОС Туренко
Гілея: науковий вісник, 248-251, 2014
22014
Чинники формування політико-правової доктрини Св. Томи Аквінського
ОС Туренко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 51, 2012
22012
Закон як міра синхронізації індивідуального та колективного в доктрині Томи Аквінського
ОС Туренко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 28-34, 2012
22012
Межі суверенності римських пап в канонічному праві–пошук правових механізмів синхронізації індивідуального та колективного
ОС Туренко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 9-14, 2011
22011
Сократівсько-платонівські версії мужності як спроба знайдення засобу синхронізації індивідуальної та колективної суверенності
ОС Туренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2010
22010
Обрії принципу солідарності Донбасу: соціально-філософська розвідка питання
О Туренко, О Новгородський
Схід, 2009
22009
Обрії принципу солідарності Донбасу: соціально-філософська розвідка питання
О Туренко, О Новгородський
Схід, 2009
22009
Сoncordiа двох влад і renovatio міста в Ранньому Середньовіччі
ОС Туренко
Гілея: науковий вісник, 114-118, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20