Подписаться
Вікторія Барабаш  (Barabash Viktoriia), (ORCID: 0000-0002-8560-0851)
Вікторія Барабаш (Barabash Viktoriia), (ORCID: 0000-0002-8560-0851)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історичний нарис/[Барабаш ВА,Бондаренко ГС,Бондаренко ЛВ та ін.];[за ред. ВМ Орлика]
Т освіта на Кіровоградщині
Кіровоград: "Імекс-ЛТД", 2009
82009
Інформаційний ресурс бібліотеки університету як фактор формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців
ВА Барабаш, ЛВ Глєбова
Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей, С.159–175, 2017
32017
Інтегративна форма громадянськості в новій парадигмі виховання
ВА Барабаш
ББК 74.200 я43 Т43 Рецензенти: ВВ Радул, доктор педагогічних наук, професор …, 2010
32010
Формування бібліографічної інформації - один із напрямків взаємодії кафедри та бібліотеки технічного університету
ТМП Барабаш ВА, Глєбова ЛВ
Society. Document. Communication, С.14-32, 2019
1*2019
Основні напрямки українсько-польської роботи Обласної універсальної бібліотеки ім. Д. І. Чижевського в контексті корпоративності
ГЛВ Мехеда А. М. Барабаш В. А.
Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Серія: Історичні наук, 11-31, 2018
1*2018
Проблеми становлення розвитку документознавчої освіти і науки в Україні в інтерпретаціях сучасних вітчизняних учених
ВА Барабаш
Історія науки і біографістика. – 2014. – № 4., 2014
12014
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ
ЛГ Вікторія Барабаш
Society. Document. Communication, 11-27, 2019
2019
Формування громадянської активності студентів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін
ВА Барабаш, ЛВ Глєбова
Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей, С.19–36, 2017
2017
Громадянська культура майбутнього фахівця в контексті формування громадянського суспільства
Б В..
Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Сер. : Пед. науки: зб. наук …, 2015
2015
Роль громадянської самосвідомості у процесі громадянського виховання особистості
БВ А.
Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Сер. : Пед. науки: зб. Наук праць …, 2014
2014
Формування громадянської активності студентської молоді
БВ А.
Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис 2 (Вип. 3 (54 …, 2014
2014
Громадянське виховання молоді в контексті українського виховання.
БВ А.
Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Сер. : Пед. науки: зб. наук …, 2014
2014
До проблеми розвитку громадянської ідеї в Україні
БВ А.
Гуманітарний вісник Державного ВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний …, 2014
2014
Студентське самоврядування як необхідна умова формування громадянськості майбутніх інженерів
БВ А.
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук …, 2012
2012
Науково-дослідна діяльність як умова формування громадянськості майбутніх інженерів
БВ А.
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка : зб. наук. пр. Сер. : Педагогічні …, 2011
2011
Трактування термінології документознавства у фаховій літературі
БЛВ Барабаш В.А.
Спеціальні історичні дисципліни, С. 13-16, 2011
2011
Теоретико-методологічний аспект вивчення ціннісних категорій у соціально-педагогічній практиці
БВ А.
Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки: зб. наук. пр., С …, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17