Віра Просалова
Віра Просалова
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Текст у світі текстів Празької літературної школи
ВА Просалова
572015
Текст у світі текстів Празької літературної школи
ВА Просалова
572015
Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури
ВА Просалова
DonNU, 2015
332015
Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти:[монографія]/Віра Просалова, Олена Бердник
В Просалова
Донецьк: Норд-Прес 152, 2010
302010
Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу
В Просалова
Філологічні семінари, 46-53, 2013
232013
Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст
ВА Просалова
Київ, 2006, 2006
102006
Поезія “празької школи”
В Просалова
навч. посіб./ВА Просалова.–Донецьк: Веда, 2000
92000
Проза “спізненого покоління”
ВА Просалова
Празька школа»: Хрестоматія прозових творів/Упоряд., передм. і приміт. ВА …, 2004
72004
Інтертекстуальний аналіз: Proetcontra
В Просалова
Філологічні семінари. Літературознавча методологія: практика і теорія, 54-60, 2004
52004
Проблема естетичного самовизначення в літературознавчих студіях В. Стуса/Віра Просалова
В Просалова
Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. збірник: Випуск …, 2001
52001
Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст: дис.… д-ра філол. наук: 10.01. 06/Просалова Віра Андріївна
ВА Просалова
К, 2006
42006
Інтертекстуальне поле і контекст: диференціація понять
В Просалова
Слово і час, 2005
42005
Проблема автор–герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги».
VA Prosalova
Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки, 208-213, 2015
32015
Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості
ВА Просалова
32012
Проблема синтезу мистецтв в українській еміграційній літературі міжвоєнних десятиліть XX ст.
В Просалова
Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки, 82-92, 2009
32009
Архетипні образи в художньому світі «пражан»/Віра Просалова
В Просалова
Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка 23, 20-37, 2008
32008
Поезія В. Стуса у контексті національнолітературного дискурсу
ВА Просалова
32007
Празька літературна школа в аспекті міжтекстових сходжень
В Просалова
Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям. Матеріали …, 0
3
Літературна й кінематографічна версії роману М. Хвильового Вальдшнепи: конфлікт конкретизацій
В Просалова
Актуальні проблеми української літератури і фольклору, 100-115, 2017
22017
Художні особливості казок Емми Андієвської
ВА Просалова
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20