Підписатись
Георгий Куц, Georgiy Kuts, Георгiй Куц
Георгий Куц, Georgiy Kuts, Георгiй Куц
старший науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України
Підтверджена електронна адреса в ienergy.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Estimation of the state and forecast of structure of the consumption of fuel and energy for heat supply systems of Ukraine with regard for regional peculiarities
GO Kuts, OY Malyarenko, VV Stanytsina, OY Bogoslavska
The Problems of General Energy,(4 (51)), 23-32, 2017
182017
Comparative estimate of the cost of thermal energy from the operating and projected heat-generating sources for the systems of heat supply of Ukrain
GO Kuts, VV Stanytsina, VS Kobernik
The Problems of General Energy, 12-18, 2016
132016
Аналіз стану розвитку систем теплопостачання в Україні
GO Kuts, VD Bilodid
System Research in Energy, 13-24, 2006
122006
Оцінка стану та прогноз структури палива та енергії для систем теплопостачання України з урахуванням регіональних особливостей
ГО Куц, ОЄ Маляренко, ВВ Станиціна, ОЮ Богославська
Проблеми загальної енергетики, 51, 2017
82017
Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни
ГО Куц, ВВ Станиціна, ВС Коберник
Проблеми загальної енергетики, 12-18, 2016
62016
Прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси для енергоємних видів продукції з урахуванням потенціалу енергозбереження до 2040 року
МОЄ Куц, Георгій Олександрович,Станиціна Валентина Володимирівна
Проблеми загальної енергетики, 13-20, 2019
5*2019
Comparative analysis of the average cost of heat energy produced in boilers of different power, taking into account the environmental component
VV Stanytsina, GO Kuts, OI Teslenko, OY Malyarenko
Energy Technologies & Resource Saving, 55-62, 2020
32020
Прогнозування потреби економіки в енергетичних ресурсах з урахуванням попиту на енергоємні експортно-орієнтовані види продукції
OY Maliarenko, NY Maistrenko, GO Kuts
System Research in Energy, 5-13, 2015
32015
Формування загального енергетичного балансу країни за показниками річних форм державної статистичної звітності та його математичне забезпечення
ГО Куц
Проблеми загальної енергетики, 17-25, 2013
32013
Аналіз стану системи теплопостачання України та теплогенеруючих джерел за 2007–2010 роки
ВД Білодід, ГО Куц
Проблеми загальної енергетики, 29-37, 2012
32012
Енергетичний потенціал окремих видів альтернативного палива та оцінка енерговитрат на їх підготовку для прямого спалювання в котлоагрегатах
VD Bilodid, GO Kuts
System Research in Energy, 32-39, 2011
32011
Використання теплових вторинних енергоресурсів у системах теплопостачання міст
GO Kuts
System Research in Energy, 47-53, 2010
32010
Прогнозна оцінка повної технологічної енергоємності продукції чорної металургії України за виробничими схемами до 2040 року
GO Kuts, OI Teslenko
System Research in Energy, 44-52, 2021
22021
Методичні положення щодо розподілу повної технологічної енергоємності між окремими видами продукції багатопродуктових виробництв
GO Kuts, OI Teslenko
System Research in Energy, 58-62, 2020
22020
Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
ВД Білодід, ГО КУЦ
Проблеми загальної енергетики, 40, 2015
22015
Енергетичний потенціал горючих вторинних енергоресурсів і водню, а також витрати на їх підготовку до прямого спалювання
ВД Білодід, ГО Куц
Проблеми загальної енергетики, 32-39, 2011
22011
Структурні та технологічні напрями зменшення викидів парникових газів підприємствами чорної металургії
ОІ Тесленко, ГО Куц
Вчені записки Таврійського національного університету ВІ Вернадського. Серія …, 2022
12022
Оцінка стану та прогноз структури споживаннч палива та енергії для систем теплопостачання України з урахуванням регіональних особливостей
ГО Куц, ОЄ Маляренко, ВВ Станиціна, ОЮ Богославська
Проблеми загальної енергетики, 23-32, 2017
12017
Математична модель прогнозування розвитку систем теплозабезпечення країни
GO Kuts
System Research in Energy, 17-22, 2015
12015
Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання в Україні за 2000–2007 роки
GO Kuts
System Research in Energy, 31-38, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20