Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синергетичний ефект у діяльності підприємств: класифікація та підходи до оцінювання
ЛД Водянка, ІВ Яскал
Вісник Хмельницького національного університету 1 (3), 7-12, 2012
132012
Мотиваційний механізм управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств
ОВ Лаврук
Економіка АПК, 81-86, 2011
122011
Теоретичні засади дослідження дебіторської та кредиторської заборгованостей
ЄВ Скляр, АІ Храпливий
Молодий вчений, 153-156, 2016
102016
Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції: Монографія
ВК Євдокименко, ІВ Яскал
Прут, 2011
102011
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
СВ Ксьондз, ІК Мадей, ЯІ В.
8*
Формування інвестиційної стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону
ЛВ Вербівська
Дис. на здоб. наук. ступ. к. е. н. Чернівецький нац. ун-тет, 87, 2004
62004
Актуалізація концепції великі дані (англ. Big Data) в умовах поширення інформаційного суспільства
ОВ Зибарева, ІП Кравчук
Економіка. Управління. Інновації, 2015
52015
Мотиваційний механізм інноваційної діяльності аграрних підприємств
ОВ Лаврук
Економіка АПК, 123-127, 2010
52010
Theoretical Approaches To Concept Of “Competition” And “Competitiveness”
O Melnyk, I Yaskal
Ecoforum Journal 2 (2), 1, 2013
42013
Інфраструктура оптового ринку агропродовольчих ресурсів України: проблеми розвитку
ВВ Апопій, ОІ Шалева, ІА Лопащук
Регіональна економіка, 191-198, 2010
42010
Соціально-економічні важелі підвищення продуктивності праці в системі чинників її зростання в сучасних умовах
ОО Петращак
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2014
32014
Розробка моделей впливу різних факторів на рівень розвитку харчової та переробної промисловості
ЄВ Скляр
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2013
32013
Поширення соціальних хвороб як наслідок акультурації українського суспільства
ОВ Зибарева
Ефективна економіка, 2013
32013
Застосування організаційних та економічних факторів підвищення продуктивності праці у практичній діяльності підприємств регіону
О Петращак
Фінансовий простір, 139-146, 2011
32011
Анкетування працівників як шлях виявлення факторів росту продуктивності праці
ОО Петращак
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2011
32011
Удосконалення методів визначення напрямків і форм виробничо-ресурсної інтеграції у регіоні
ІВ Яскал
Регіональна економіка, 23-32, 2010
32010
Роль та значення прибутку у розвитку аграрних підприємств
ОВ Лаврук
ВІСНИК, 128, 2010
32010
Проблеми підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції
ОВ Лаврук
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 53-55, 2010
32010
Ринок кави в Україні: поточний стан та перспективи розвитку
ОВ Зибарева, ТА Воронюк
Економічний форум, 25-30, 2018
22018
Перспективи розвитку сільських територій в контексті українсько-румунської транскордонної співпраці Єврорегіону Верхній Прут”
СІ Белей, ОВ Зибарева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 31-36, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20