Дмитро Пілевич
Дмитро Пілевич
Університет державної фіскальної служби України, ННІ обліку, аналізу та аудиту, кафедра
Verified email at asta.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки
ДС Пілевич, ОІ Гонта, МВ Дубина
Чернігів, 2013
62013
Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки
П Дубина МВ
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції., 2014
42014
Сучасні тенденції та особливості розвитку страхового ринку України
МВ Дубина, ІВ Лисенко, ДС Пілевич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
42014
Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в Україні
ДС Пілевич
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
42012
Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку
ДС Пілевич
Проблеми економіки, 209-217, 2015
32015
Сутність комплементарної інвестиційної політики держави
ДС Пілевич
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної комерції
ДС Пілевич
Бизнес Информ, 2019
22019
Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та роль контролінгу в її забезпеченні
ДС Пілевич
Бизнес Информ, 2017
22017
Сучасний стан залучення основних джерел інвестицій для розвитку національного господарства
ДС Пілевич
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
22014
Структурна перебудова національної економіки: проблеми та перспективи
ВФ Савченко, МО Омеляненко, ЯВ Жарій, МВ Дубина, ОЮ Пригара, ...
Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, 9-16, 2011
22011
Ідентифікація сутності інформаційної системи обліку та її основні характерні риси
ДС Пілевич
Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування, 153-161, 2018
12018
Науково-концептуальні засади визначення сутності електронної комерції
ДС Пілевич
Чернігів: ЧНТУ, 2018
12018
Теоретичне обґрунтування сутності інформаційної інфраструктури та її роль у розвитку економічних систем
СП Дмитро
Проблеми і перспективи економіки та управління, 012-019, 2017
12017
Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні
МВ Дубина, ДС Пілевич
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2014
12014
Концептуальні підходи до дослідження джерел інвестування національної економіки
ДО Пілевич
Ефективна економіка, 2012
12012
Теоретико-методологічні аспекти формування багатовекторної державної інвестиційної політики в Україні
ДС Пілевич
Збірник наукових праць ДонДУУ, 272, 2012
12012
Особливості інвестиційної політики в умовах дестабілізації зовнішніх впливів на макроекономічне середовище
ДС Пілевич
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
12012
Оптимізація джерел інвестування національної економіки в умовах глобалізації виробництва і капіталу
ДС Пілевич
Науковий вісник ДІЕУ, 12, 2011
12011
Теоретико-прикладні засади використання blockchain-технології в бухгалтерському обліку
ДС Пілевич
Problems of Economy, 2020
2020
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
СП Дмитро
Проблеми і перспективи економіки та управління, 387-395, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20