Людмила Віталіївна Романенко
Людмила Віталіївна Романенко
старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Пeдaгогiчнi умови пiдготовки мaйбутнiх учитeлiв до зaстосувaння вiртуaльної eкскурсiї в iнтeгровaному курсi "Я дослiджую свiт"
ЛВР I.В. Друць
Мaтeрiaли ХХХV Мiжнaродної нaуково-прaктичної iнтeрнeт-конфeрeнцiї …, 2018
2018
Розвиток творчих можливостей молодшого школяра як наукова проблема
ЛВР Л.Ю. Тиха
[«Особистість у просторі виховних інновацій»]: матеріали Всеукраїнської …, 2018
2018
Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина третя
ОЛ Іщенко, СП Логачевська, ОМ Ващенко, ЛВ Романенко
2018
Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина друга
ЛВР О.Л. Іщенко, С.П. Логачевська, О.М. Ващенко
2018
Зошит дослідника. 1 клас (у 2-х частинах) до підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти: Ч. 2
КАР ОМ Ващенко, ЛВ Романенко
2018
Зошит дослідника. 1 клас (у 2-х частинах) до підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти: Ч. 1
КАР ОМ Ващенко, ЛВ Романенко
2018
«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
ОЛ Іщенко, ОМ Ващенко, ЛВ Романенко, ОМ Кліщ
2018
Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи
ЛВ Романенко, КА Романенко
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2017
2017
Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): математика
ЛВ Романенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
Очищення води мембранними методами
НА Гусятинська, ТП Подорога
2017
Очищення води мембранними методами
НА Гусятинська, ТП Подорога
2017
Підготовка вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів
ЛВ Романенко
2017
Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
О Ващенко, Л Романенко, К Романенко
Молодь і ринок, 85-89, 2017
2017
Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема
ЛВ Романенко, КА Романенко
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб …, 2017
2017
Формування математичних понять в учнів початкової школи
ЛВ Романенко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню …, 2016
2016
Історична трансформація сільської школи України
ЛВ Романенко, НВ Кудикіна
Наукові записки Малої академії наук України: зб. наук. пр., 146-157, 2016
2016
Актуальність проблеми підготовки студентів до формування поняттєвого мислення молодших школярів
ЛВ Романенко, О Бойко
Перлини наукового пошуку, 132-139, 2016
2016
Моделювання здоров'язбережувального середовища навчального закладу
ЛВ Романенко, КА Романенко
Перлини наукового пошуку, 346-355, 2016
2016
Аналіз практики підготовки студентів до розвитку творчих здібностей молодшого школяра
ЛВ Романенко, О Опанасенко
Перлини наукового пошуку, 139-147, 2016
2016
Математика з методикою навчання
ЛВ Романенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20