Людмила Віталіївна Романенко
Людмила Віталіївна Романенко
старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійне самовизначення учнів/Романенко Л
Л Романенко
Сільська школа України, 14-21, 2006
52006
Формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю
ЛВ Романенко
Глухів, 2015
22015
Аналіз дослідженості проблеми формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у психолого-педагогічній літературі
ЛВ Романенко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
12014
Эффективность педагогических условий формирования профессионального интереса будущих квалифицированных рабочих в профессиональнотехнических учебных заведениях аграрного профиля
ЛВ Романенко
Профессиональное образование, 46-51, 2013
12013
Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів
ОА Слатвінська, ЛВ Романенко
Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи 2 …, 2012
12012
Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів
Л Романенко
Молодь і ринок, 123-125, 2011
12011
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКСКУРСІЇ
О Ващенко, С Паламар, Л Романенко, К Романенко
Молодь і ринок, 2020
2020
«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
ОЛ Іщенко, ОМ Ващенко, ЛВ Романенко, КА Романенко, ОМ Кліщ
2019
Пeдaгогiчнi умови пiдготовки мaйбутнiх учитeлiв до зaстосувaння вiртуaльної eкскурсiї в iнтeгровaному курсi "Я дослiджую свiт"
ЛВР I.В. Друць
Мaтeрiaли ХХХV Мiжнaродної нaуково-прaктичної iнтeрнeт-конфeрeнцiї …, 2018
2018
Розвиток творчих можливостей молодшого школяра як наукова проблема
ЛВР Л.Ю. Тиха
[«Особистість у просторі виховних інновацій»]: матеріали Всеукраїнської …, 2018
2018
Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина третя
ОЛ Іщенко, СП Логачевська, ОМ Ващенко, ЛВ Романенко
2018
Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина друга
ЛВР О.Л. Іщенко, С.П. Логачевська, О.М. Ващенко
2018
Зошит дослідника. 1 клас (у 2-х частинах) до підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти: Ч. 2
КАР ОМ Ващенко, ЛВ Романенко
2018
Зошит дослідника. 1 клас (у 2-х частинах) до підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти: Ч. 1
КАР ОМ Ващенко, ЛВ Романенко
2018
«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
ОЛ Іщенко, ОМ Ващенко, ЛВ Романенко, ОМ Кліщ
2018
Брахітерапія злоякісних пухлин візуальних локалізацій
ОІ Ремінник, ДС Мечев, ВП Івчук, ЛВ Романенко, СС Романенко, ...
Український радіологічний журнал, 128-130, 2017
2017
Демонстраційні зміни до матеріалів майстер-класу Досвід проведення брахітерапії в лікуванні пухлин шкіри і м’яких тканин голови та шиї
ОІ Ремінник, ДС Мечев, ВП Івчук, ЛВ Романенко, СС Романенко, ...
Радіологічний вісник, 11-14, 2017
2017
Особенности проведения брахитерапии при лечении опухолей кожи и мягких тканей головы и шеи
ОИ Ременник, ДС Мечев, ВП Ивчук, ЛВ Романенко, СС Романенко, ...
Променева діагностика, променева терапія, 15-18, 2017
2017
БРАХИТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ВИЗУАЛЬНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ
АИ РЕМИННИК, ДС МЕЧЕВ, ВП ИВЧУК, ЛВ РОМАНЕНКО, ...
Український радіологічний журнал 25 (2), 128-130, 2017
2017
Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи
ЛВ Романенко, КА Романенко
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20