Людмила Віталіївна Романенко
Людмила Віталіївна Романенко
старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійне самовизначення учнів/Романенко Л
Л Романенко
Сільська школа України, 14-21, 2006
52006
Формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю
ЛВ Романенко
Глухів, 2015
22015
Аналіз дослідженості проблеми формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у психолого-педагогічній літературі
ЛВ Романенко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
12014
Эффективность педагогических условий формирования профессионального интереса будущих квалифицированных рабочих в профессиональнотехнических учебных заведениях аграрного профиля
ЛВ Романенко
Профессиональное образование, 46-51, 2013
12013
Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів
ОА Слатвінська, ЛВ Романенко
Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи 2 …, 2012
12012
Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів
Л Романенко
Молодь і ринок, 123-125, 2011
12011
МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ
ЛВ Романенко, НМ Бортник, ЄС Сіменик
EDITORIAL BOARD, 310, 2020
2020
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР
ЛВ Романенко, НМ Бортник, ЄС Сіменик
THEORY, SCIENCE AND PRACTICE, 286, 2020
2020
ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСУ MICROSOFT TEAMS ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ЛВ Романенко, ЄС Сіменик
EDITORIAL BOARD, 168, 2020
2020
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКСКУРСІЇ
О Ващенко, С Паламар, Л Романенко, К Романенко
Молодь і ринок, 2020
2020
«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
ОЛ Іщенко, ОМ Ващенко, ЛВ Романенко, КА Романенко, ОМ Кліщ
2019
Пeдaгогiчнi умови пiдготовки мaйбутнiх учитeлiв до зaстосувaння вiртуaльної eкскурсiї в iнтeгровaному курсi "Я дослiджую свiт"
ЛВР I.В. Друць
Мaтeрiaли ХХХV Мiжнaродної нaуково-прaктичної iнтeрнeт-конфeрeнцiї …, 2018
2018
Розвиток творчих можливостей молодшого школяра як наукова проблема
ЛВР Л.Ю. Тиха
[«Особистість у просторі виховних інновацій»]: матеріали Всеукраїнської …, 2018
2018
Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина третя
ОЛ Іщенко, СП Логачевська, ОМ Ващенко, ЛВ Романенко
2018
Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина друга
ЛВР О.Л. Іщенко, С.П. Логачевська, О.М. Ващенко
2018
Зошит дослідника. 1 клас (у 2-х частинах) до підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти: Ч. 2
КАР ОМ Ващенко, ЛВ Романенко
2018
Зошит дослідника. 1 клас (у 2-х частинах) до підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти: Ч. 1
КАР ОМ Ващенко, ЛВ Романенко
2018
«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
ОЛ Іщенко, ОМ Ващенко, ЛВ Романенко, ОМ Кліщ
2018
Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи
ЛВ Романенко, КА Романенко
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2017
2017
Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): математика
ЛВ Романенко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20