Петр Волох
Петр Волох
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, агрономический университет, кафедра
Verified email at dsau.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рекультивация нарушенных земель как устойчивое развитие сложных техноэкосистем
ИХ Узбек, АС Кобец, ВИ Волох, П.В., Дырда, АА Демидов
122010
Агрегатный состав насыпного плодородного слоя почвы и вскрышных пород при рекультивации
ПВ Волох, ОВ Трухов
71987
Найкращий шлях до мінімального обробітку ґрунту–екологічне землеробство
ПВ Волох, АС Кобець, ВП Хорішко
Техніка АПК, 19-21, 2008
62008
Сучасний грунтогенез на рекультивованих літоземах зони Степу України
ПВ Волох, ІХ Узбек
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 2010
52010
Изменения физических свойств рекультивированных земель при их сельскохозяйственном использовании
ПВ Волох, ИХ Узбек, НД Горобец, ВИ Соколов
Горный журнал, 52-55, 1991
51991
Значение клубеньковых бактерий люцерны и эспарцета в толще техноэкосистем
ИХ Узбек, ПВ Волох, АА Мыцык
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 6-11, 2015
32015
Роль трав'янистих рослин у відновленні грунтової родючості техноекосистем
ІХ Узбек, ПВ Волох, ТІ Галаган
Бюлетень Інституту зернового господарства, 64-68, 2011
22011
Почвообразование техноземов степного Приднепровья
АС Кобец, АС Кобець, ИХ Узбек, ІХ Узбек, ПВ Волох, ПВ Волох, ...
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2012
12012
Правові та соціально-економічні аспекти становлення початкової та професійно-технічної освіти на теренах Катеринославської губернії (середина 60-х–70-х рр. ХІХ ст)
ЮВ Берестень, АС Кобець, ПВ Волох
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2019
2019
Агроекологічне та правове забезпечення моніторингу особливо цінних земель у складі сільськогосподарських угідь
ПВ Волох, АС Кобець, ЮІ Грицан, ОП Острініна
Agrology, 59-64, 2019
2019
Рекультивовані землі як резерв земельного фонду України
ІХ Узбек, ОО Мицик, ПВ Волох, МГ Бабенко, ТІ Галаган, ВІ Козечко
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ імені ОН …, 2018
2018
Чорноземи України–природний капітал: економічна трансформація в ринкових умовах та екофункціональність при рекультивації.
АС Кобець, ПВ Волох, ОП Острініна, ГП Левченко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2017
2017
Екологічне обґрунтування ролі співвідношення азоту і бору у підвищенні родючості техногенно-порушених ґрунтів
ВІ Чорна, ЮІ Грицан, ПВ Волох, ІВ Вагнер
eco. com. ua [промислова екологія], 2017
2017
Аграрно-правові аспекти виробництва сировини та продукції за органічними стандартами в Україні
РМ Безус, ПВ Волох, ВВ Острініна
Економічний простір, 115-123, 2016
2016
Еколого-економічні аспекти раціонального використання грунтів у контексті біосферної парадигми грунтової родючості
ТІГ П.В. Волох, І.Х. Узбек
2015
Ефект фітомеліорації на літоземах
ІХ Узбек, ПВ Волох
2014
Рекультивація техногенних ландшафтів в контексті сталого розвитку.
ОО Демидов, АС Кобець, І Узбек, ПВ Волох, ЮІ Грицан, ВІ Дирда
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2012
2012
Грунтоутворення техноземів степового Придніпров’я.
АС Кобець, ИХ Узбек, ПВ Волох, ОО Мицик
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2012
2012
Концептуальні засади сталого розвитку порушених природних екосистем.
ОО Демидов, АС Кобець, ПВ Волох, ІХ Узбек, ЮІ Грицан, ВІ Дирда, ...
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2012
2012
Некоторые проблемы восстановления техногенных ландшафтов, нарушенных при открытой добыче полезных ископаемых
АА Демидов, АС Кобец, ИХ Узбек, ПВ Волох, ЮИ Грицан, ВИ Дырда
Геотехническая механика, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20