Підписатись
Gladun Oleksandr
Gladun Oleksandr
Інститут домографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
Підтверджена електронна адреса в voliacable.com
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вимірювання якості життя в Україні:
ЕМ Лібанова, ЛС Лісогор, ОМ Гладун, ЛГ Ткаченко, НВ Ковтун, ...
.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, Програма …, 2013
55*2013
Vymiriuvannia iakosti zhyttia v Ukraini
EM Libanova, OM Hladun, LS Lisohor, LH Tkachenko, NV Kovtun
Kyiv [in Ukrainian], 2013
54*2013
Demographic Trends in Ukraine: Past, Present, and Future
A Romaniuk, O Gladun
Population and Development Review 41 (2), 315–337, 2015
452015
Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку
ОВ Макарова, ОМ Гладун
Статистика України, 56, 2012
282012
Нариси з демографічної історії України ХХ століття
ОМ Гладун
НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2018
23*2018
Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика
ОМ Гладун
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
222008
ДОМОХОЗЯЙСТВА: ФУНКЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
АН Гладун
Демографія та соціальна економіка, 88-96, 2005
18*2005
Rehionalnyi indeks liudskoho rozvytku: prychyny ta napriamy vdoskonalennia metodyky rozrakhunku [Regional index of human development: reasons and directions of perfection of …
OV Makarova, OM Hladun
Ukrainian statistics, 10-15, 2012
172012
Домогосподарство як елемент економічної сиcтеми
О Гладун
162003
Measuring the quality of life in Ukraine
EM Libanova, O Gladun, LS Lisogor
Analytical report. Kyiv 50, 2013
152013
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)
ЕМ Лібанова, ВП Горбулін, СІ Пирожков
НАН України, 2015
112015
Naselennia Ukrainy
OM Hladun, SY Aksonova, OK Havryliuk, TO Hnatiuk, BO Krimer
Demohrafichni tendentsii v Ukraini u 2019, 2002-2019, 2002
112002
Вибіркові обстеження домогосподарств в Україні: історичний аспект
ОМ Гладун
Статистика України, 4-12, 2007
102007
Essays on the demographic history of Ukraine in the twentieth century
OM Gladun
National Academy of Sciences of Ukraine, Ptoukha Institute for Demography …, 2018
92018
Демографічні тенденції в Україні: вчора, сьогодні, завтра
АІ Романюк, ОМ Гладун
Демографія та соціальна економіка, С. 21–42., 2015
9*2015
Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми „малих територій”
ОМ Гладун, ВГ Саріогло
Статистика України, 4-11, 2003
92003
The 1921–1923 Famine and the Holodomor of 1932–1933 in Ukraine: Common and Distinctive Features
O Rudnytskyi, S Kulchytskyi, O Gladun, N Kulyk
Nationalities papers 48 (3), 549-568, 2020
82020
Методологічні підходи до визначення критеріїв бідності і запровадження моніторингу бідності в України
ОМ Гладун, НП Сотніченко
Статистика України, 14-18, 1998
81998
ta in.(2013)
EM Libanova, OM Hladun, LS Lisohor
Vymiryuvannya yakosti zhyttya v Ukrayini. Analitychna dopovid. Kyyiv, 0
8
The population of Ukraine. Demographic trends in Ukraine in 2002-2019
OM Hladun
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Aca demy …, 2020
72020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20