Gladun Oleksandr
Gladun Oleksandr
Інститут домографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
Підтверджена електронна адреса в voliacable.com
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вимірювання якості життя в Україні:
ЕМ Лібанова, ЛС Лісогор, ОМ Гладун, ЛГ Ткаченко, НВ Ковтун, ...
.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, Програма …, 2013
34*2013
Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку
ОВ Макарова, ОМ Гладун
НДІ статистичних досліджень, 2012
262012
Demographic Trends in Ukraine: Past, Present, and Future
A Romaniuk, O Gladun
Population and Development Review 41 (2), 315–337, 2015
192015
ДОМОХОЗЯЙСТВА: ФУНКЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
АН Гладун
Демографія та соціальна економіка, 88-96, 2005
18*2005
Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика
ОМ Гладун
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
172008
Vymiriuvannia yakosti zhyttia v Ukraini-Measuring the quality of life in Ukraine
EM Libanova, OM Gladun, LS Lisogor
Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni MV Ptukhy NAN Ukrainy, 2013
15*2013
Домогосподарство як елемент економічної сиcтеми
О Гладун
152003
Вибіркові обстеження домогосподарств в Україні: історичний аспект
ОМ Гладун
Статистика України, 4-12, 2007
102007
Нариси з демографічної історії України ХХ століття
ОМ Гладун
НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2018
8*2018
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)
ЕМ Лібанова, ВП Горбулін, СІ Пирожков
НАН України, 2015
82015
Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми „малих територій”
ОМ Гладун, ВГ Саріогло
Статистика України, 4-11, 2003
82003
Essays on the demographic history of Ukraine in the twentieth century
OM Gladun
National Academy of Sciences of Ukraine, Ptoukha Institute for Demography …, 2018
52018
Демографічні тенденції в Україні: вчора, сьогодні, завтра
АІ Романюк, ОМ Гладун
Демографія та соціальна економіка, С. 21–42., 2015
5*2015
Vplyv holodu u XX stolitti na chyselnist naselennia Ukrainy
OM Gladun
Impact of the twentieth-century century famine on the size of population of …, 2013
52013
Проблеми методології статистичного забезпечення аналізу демографічної ситуації в Україні та її регіонах
ОМ Гладун
Проблеми статистики: зб. наук. праць НТК статистичних досліджень.–К.: ІВЦ …, 2004
52004
Методологічні підходи до визначення критеріїв бідності і запровадження моніторингу бідності в України
ОМ Гладун, НП Сотніченко
Статистика України, 14-18, 1998
51998
Otsinky hypotetychnykh vtrat naselennia Ukrainy za period 1897–2012
OM Gladun
Estimates of hypothetical population losses in Ukraine for the period 2012 …, 1897
51897
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ БЕЗРОБІТТЯМ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ НА РАЙОННОМУ РІВНІ
ОМ ГЛАДУН, ВЮ ПЛЕСКАЧ
42012
Гармонізація програм статистичних спостережень при проведенні обстежень домогосподарств
ОМ Гладун
Проблеми статистики: Щорічник наук. праць.–К.: НДІ статистики Держкомстату …, 2002
4*2002
Проблеми отримання надійних даних для регіонального рівня при проведенні вибіркових обстежень домогосподарств
ОМ Гладун
Проблеми статистики: Щорічник наук. праць.–К.: НДІ статистики Держкомстату …, 2001
42001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20