Ірина Свістельник, Iryna Svistelnyk
Ірина Свістельник, Iryna Svistelnyk
канд. наук, доц., Львівський держ. ун-т фізичної культури ім. Івана Боберського,ORCID 0000-0003-4701
Verified email at ldufk.edu.ua
TitleCited byYear
Інформаційна культура–важлива складова загальної культури особистості
РС Гуревич, ІР Свістельник
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2004
302004
Вища фізкультурна освіта: тенденції інформаційного розвитку
І Свістельник
Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали ІІ електрон. наук. конф …, 2006
172006
Веб-сайт ВНз фізкультурного профілю як інструмент інформаційного забезпечення фахівців галузі фізичної культури і спорту
І Свістельник
12*2010
Технологический подход к физкультурному образованию студентов на основе модульного обучения
Загревская, АИ, Свистельник, ИР
Вестник Томского государственного университета, 2009
122009
Новітні технології у структурі інформаційного забезпечення фізкультурної освіти
І Свістельник
Теорія та методика фізичного виховання, С. 29-31, 2006
112006
Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання та спорту
І Свістельник
К.. : Кондор (Гриф МОН України), 2012
10*2012
Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій та дисертацій бібліотеки ЛДУФК
І Свістельник
82004
Застосування інформаційних технологій у вищій фізкультурній освіті
І Свістельник
Наука і освіта - 2006 : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. 10, С. 35-36, 2006
72006
Інформаційне забезпечення спортивної освіти: наукові засади
ІР Свістельник
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2-4, 2003
7*2003
Інноваційні технології подання спортивної інформації у вищій фізкультурній освіті
І Свістельник
6*2006
Електронні засоби інформаційного супроводу навчального процесу у ВНЗ фізкультурного профілю
І Свістельник
Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.], С. 236-237, 2005
6*2005
Документальні ресурси спортивної інформації: типолого-тематична характеристика
І Свістельник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
62002
Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle skills in arts students
N Zavydivska, I Hribovska, V Ivanochko, I Svistelnyk
Journal of Physical Education and Sport, Р. 598–603, 2016
52016
Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису
Н Свістельник, І., Величкович
Львів, 2009
5*2009
Система наукової інформації: формування, розвиток, перспективи
ІР Свістельник
Теорія і методика та методика фізичного виховання, 2-5, 2005
52005
Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training
A Sergiy, B Yuriy, P Alina, P Maryan, K Khrystyna, Z Olha, S Zoryana, ...
Journal of Physical Education and Sport 17 (1), 262, 2017
42017
Характеристика інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти
ІР Свістельник, ІП Заневський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
4*2006
З історії джерел інформаційного забезпечення спортивної освіти та науки
ІР Свістельник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
42002
Книговидання та періодична преса галузі фізичної кльтури та спорту середини 80-х-рочатку 90-х років ХХ століття
І Свістельник
Х. : ОВС, 2010
3*2010
Книговидання та періодична преса галузі фізичної культури та спорту у 70-х -початку 80-х років ХХ століття
І Свістельник
Теорія та методика фізичного виховання, С. 43-46, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20