Follow
Ярослав Остафійчук
Ярослав Остафійчук
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
Verified email at ecos.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна парадигма сталого розвитку України
П Хвесик, Алимов, Бистряков
К.: Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого…, 2012
269*2012
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
О Бандур, Заяць, Куценко
Черкаси: Брама-Україна, 490, 2006
172*2006
Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства:[монографія]
БМ Данилишин, ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: ЗАТ Нічлава, 2005
972005
Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект:[монографія]
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: Оріяни 400, 3, 2005
932005
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
БМ Данилишин
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
73*2007
Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики):[монографія]
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук
К.: Заповіт 2003, 228, 2003
622003
теоретико методологічні основи формування:[монографія]/[СІ Бандур, ЛГ Богуш, ТА Заяць та ін.]
С капітал України
К.: РВПС України НАН України, 2010
232010
Підходи до класифікації послуг у контексті формування системи управління сферою послуг
ЯВ Остафійчук
Ефективна економіка, 2012
212012
Питання актуалізації наукових засад розвитку сфери послуг
ЯВ Остафійчук
Ефективна економіка, 2011
162011
Global and Ukrainian labour markets in the face of digitalization challenges and the threats of the COVID-19 pandemic
Y Zaloznova, O Pankova, Y Ostafiichuk
Virtual Economics 3 (4), 106-130, 2020
132020
Mechanism of strengthening social and labor potential of sustainable development
O Novikova, Y Ostafiichuk, O Khandiі
Problemy Ekorozwoju 14 (1), 2019
112019
Потенціал сфери послуг у стимулюванні розвитку регіонів шляхом формування міжрегіональних науково-освітньо-виробничих кластерів з урахуванням принципу поляризованого…
ЯВ Остафійчук
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук…, 2009
112009
Social justice and economic efficiency of the modern labour market
O Novikova, Y Ostafiichuk, O Khandii
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 145-151, 2019
92019
Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики)
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук, та ін.
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 2013
82013
Гуманітарна сфера: питання теорії й практики: монографія
ВІ Куценко, ЛГ Богуш, ОА Комарова, ЯВ Остафійчук
Київ: Науковий світ, 2002
82002
Сталий розвиток сфери послуг: сутність, тенденції та перспективи
ЯВ Остафійчук
ДЕТУТ, 2012
72012
Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)
ЯВ Остафійчук
ступеня екон.наук: спец. 08.10. 01 Розміщення продуктивних сил і…, 2001
72001
Формування концептуальних засад цифрової трансформації освіти та науки України
ОФ Новікова, ВП Антонюк, ВІ Ляшенко, НА Азьмук, ЯВ Остафійчук, ...
Вестник экономической науки Украины, 190-198, 2021
62021
Органічне виробництво: модний тренд сьогодення чи стратегічні перспективи вітчизняного агросектора?
Я Остафійчук, Ю Шпильова
Український журнал "Економіст", 2016
62016
ЗМІНИ ТРУДОВОГО ТА ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ.
ОФ Новікова, ЯВ Остафійчук, ІМ Новак
Economy of Industry 98 (2), 2022
52022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20