Ярослав Остафійчук
Ярослав Остафійчук
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
Verified email at ecos.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна парадигма сталого розвитку України
П Хвесик, Алимов, Бистряков
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
187*2012
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
О Бандур, Заяць, Куценко
Черкаси: Брама-Україна, 490, 2006
157*2006
Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства:[монографія]
БМ Данилишин, ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: ЗАТ «Нічлава, 2005
922005
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
БМ Данилишин
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
75*2007
Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект:[монографія]
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: Оріяни, 11-35, 2005
732005
Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики):[монографія]
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук
К.: Заповіт 2003, 228, 2003
502003
теоретико методологічні основи формування:[монографія]/[СІ Бандур, ЛГ Богуш, ТА Заяць та ін.]
С капітал України
К.: РВПС України НАН Ук раїни, 171, 2010
212010
Питання актуалізації наукових засад розвитку сфери послуг
ЯВ Остафійчук
Ефективна економіка, 2011
132011
Потенціал сфери послуг у стимулюванні розвитку регіонів шляхом формування міжрегіональних науково-освітньо-виробничих кластерів з урахуванням принципу поляризованого …
ЯВ Остафійчук
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2009
122009
Підходи до класифікації послуг у контексті формування системи управління сферою послуг
ЯВ Остафійчук
Ефективна економіка, 2012
112012
Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)
ЯВ Остафійчук
ступеня екон.наук: спец. 08.10. 01 «Розміщення продуктивних сил і …, 2001
62001
Соціоекологічні пріоритети сталого розвитку сільських територій
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук, МВ Ільїна
52016
Органічне виробництво: модний тренд сьогодення чи стратегічні перспективи вітчизняного агросектора?
Я Остафійчук, Ю Шпильова
Український журнал "Економіст", 2016
52016
Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики)
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук, та ін.
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 2013
52013
Гуманітарна сфера: питання теорії й практики: монографія
ВІ Куценко, ЛГ Богуш, ОА Комарова, ЯВ Остафійчук
Київ: Науковий світ, 2002
52002
Пріоритети розвитку промисловості міста Києва
ЯВ Остафійчук
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009
42009
Notes on the service economy of the Ukrainian capital during the 1990s transformation
I Kavetskyy, Y Ostaphiychuk
Geographia Polonica 78 (1), 53, 2005
42005
Інфраструктура рекреаційної сфери: стан, проблеми та перспективи розвитку
ВІ Куценко, ОА Комарова, ЯВ Остафійчук
Екологія і ресурси 36, 147-152, 0
4
Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади в Україні
ЯВ Остафійчук, ЯВ Остафийчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
32017
Формування системи управління сталим розвитком сфери послуг
ЯВ Остафійчук
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20