Подписаться
Ярослав Остафійчук
Ярослав Остафійчук
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecos.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна парадигма сталого розвитку України
П Хвесик, Алимов, Бистряков
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
217*2012
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
О Бандур, Заяць, Куценко
Черкаси: Брама-Україна, 490, 2006
165*2006
Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства:[монографія]
БМ Данилишин, ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: ЗАТ «Нічлава, 2005
892005
Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект:[монографія]
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: Оріяни 400, 3, 2005
842005
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
БМ Данилишин
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
69*2007
Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики):[монографія]
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук
К.: Заповіт 2003, 228, 2003
542003
теоретико методологічні основи формування:[монографія]/[СІ Бандур, ЛГ Богуш, ТА Заяць та ін.]
С капітал України
К.: РВПС України НАН Ук раїни, 171, 2010
222010
Підходи до класифікації послуг у контексті формування системи управління сферою послуг
ЯВ Остафійчук
Ефективна економіка, 2012
152012
Питання актуалізації наукових засад розвитку сфери послуг
ЯВ Остафійчук
Ефективна економіка, 2011
132011
Потенціал сфери послуг у стимулюванні розвитку регіонів шляхом формування міжрегіональних науково-освітньо-виробничих кластерів з урахуванням принципу поляризованого …
ЯВ Остафійчук
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2009
112009
Mechanism of strengthening social and labor potential of sustainable development
O Novikova, Y Ostafiichuk, O Khandiі
Problemy Ekorozwoju 14 (1), 2019
92019
Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики)
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук, та ін.
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 2013
72013
Гуманітарна сфера: питання теорії й практики: монографія
ВІ Куценко, ЛГ Богуш, ОА Комарова, ЯВ Остафійчук
Київ: Науковий світ, 2002
72002
Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)
ЯВ Остафійчук
ступеня екон.наук: спец. 08.10. 01 «Розміщення продуктивних сил і …, 2001
62001
Social justice and economic efficiency of the modern labour market
O Novikova, Y Ostafiichuk, O Khandii
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 145-151, 2019
52019
Соціоекологічні пріоритети сталого розвитку сільських територій
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук, МВ Ільїна
52016
Сталий розвиток сфери послуг: сутність, тенденції та перспективи
ЯВ Остафійчук
ДЕТУТ, 2012
52012
Notes on the service economy of the Ukrainian capital during the 1990s transformation
I Kavetskyy, Y Ostaphiychuk
Geographia Polonica 78 (1), 53, 2005
52005
Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади в Україні
ЯВ Остафійчук
ББК 65.050. 22 (4Укр) Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє …, 2017
42017
Органічне виробництво: модний тренд сьогодення чи стратегічні перспективи вітчизняного агросектора?
Я Остафійчук, Ю Шпильова
Український журнал "Економіст", 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20