Підписатись
Ярослав Остафійчук
Ярослав Остафійчук
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
Підтверджена електронна адреса в ecos.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національна парадигма сталого розвитку України
П Хвесик, Алимов, Бистряков
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
280*2012
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
О Бандур, Заяць, Куценко
Черкаси: Брама-Україна, 490, 2006
175*2006
Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства:[монографія]
БМ Данилишин, ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: ЗАТ «Нічлава, 2005
982005
Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект:[монографія]
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: Оріяни 400, 3, 2005
942005
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
БМ Данилишин
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
76*2007
Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики):[монографія]
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук
К.: Заповіт 2003, 228, 2003
632003
теоретико методологічні основи формування:[монографія]/[СІ Бандур, ЛГ Богуш, ТА Заяць та ін.]
С капітал України
К.: РВПС України НАН України, 2010
242010
Підходи до класифікації послуг у контексті формування системи управління сферою послуг
ЯВ Остафійчук
Ефективна економіка, 2012
222012
Питання актуалізації наукових засад розвитку сфери послуг
ЯВ Остафійчук
Ефективна економіка, 2011
172011
Global and Ukrainian labour markets in the face of digitalization challenges and the threats of the COVID-19 pandemic
Y Zaloznova, O Pankova, Y Ostafiichuk
Virtual Economics 3 (4), 106-130, 2020
132020
Mechanism of strengthening social and labor potential of sustainable development
O Novikova, Y Ostafiichuk, O Khandiі
Problemy Ekorozwoju 14 (1), 2019
122019
Потенціал сфери послуг у стимулюванні розвитку регіонів шляхом формування міжрегіональних науково-, освітньовиробничих кластерів з урахуванням принципу поляризованого …
ЯВ Остафійчук
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2009
112009
Social justice and economic efficiency of the modern labour market
O Novikova, Y Ostafiichuk, O Khandii
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 145-151, 2019
102019
Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики)
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук, та ін.
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 2013
82013
Гуманітарна сфера: питання теорії й практики: монографія
ВІ Куценко, ЛГ Богуш, ОА Комарова, ЯВ Остафійчук
Київ: Науковий світ, 2002
82002
Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)
ЯВ Остафійчук
ступеня екон.наук: спец. 08.10. 01 «Розміщення продуктивних сил і …, 2001
82001
Сталий розвиток сфери послуг: сутність, тенденції та перспективи
ЯВ Остафійчук
ДЕТУТ, 2012
72012
Зміни трудового та податкового законодавства України в умовах воєнного стану: проблеми і перспективи вдосконалення
ОФ Новікова, ЯВ Остафійчук, ІМ Новак
Экономика промышленности, 75-90, 2022
62022
Формування концептуальних засад цифрової трансформації освіти та науки України
ОФ Новікова, ВП Антонюк, ВІ Ляшенко, НА Азьмук, ЯВ Остафійчук, ...
Вестник экономической науки Украины, 190-198, 2021
62021
Органічне виробництво: модний тренд сьогодення чи стратегічні перспективи вітчизняного агросектора?
Я Остафійчук, Ю Шпильова
Український журнал "Економіст", 2016
62016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20