Писанко М.Л. / Писанко М.Л. / Maria Pysanko
Писанко М.Л. / Писанко М.Л. / Maria Pysanko
Київський національний лінгвістичний університет / Киевский национальный лингвистический университет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної
МЛ Писанко
Київський національний лінгвістичний університет, 2008
202008
Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки
МЛ Писанко
Іноземні мови, С. 33-39, 2007
42007
Критерії аналізу елективних курсів з навчання перекладу учнів старших класів шкіл філологічного профілю
МЛ Писанко
Іноземні мови, С. 23-26, 2015
32015
Оволодіння англомовними стандартами комунікативної поведінки в усному і писемному спілкуванні. Частина 2
МЛ Писанко, НК Скляренко
Ленвіт, 2007
32007
Оволодіння англомовними стандартами комунікативної поведінки в усному і писемному спілкуванні. Частина 1
МЛ Писанко, НК Скляренко
Ленвіт, 2007
32007
Формирование социокультурной компетенции у студентов языковых вузов посредством обучения их стандартам англоязычного коммуникативного поведения
МЛ Писанко
Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов, С …, 2009
22009
Програма навчальної дисципліни «Основи наукового письма англійською мовою» для майбутніх філологів
МЛ Писанко
Іноземні мови, 51-57, 2017
12017
Здатність та готовність до міжкультурного спілкування як компонент лінгвосоціокультурної компетентності
НВ Осадча
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2015
12015
Навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення на початковому етапі
МЛ Писанко
Іноземні мови, С. 45-49., 2012
12012
Вправи для формування у майбутніх фахівців сфери обслуговування професійно орієнтованої компетенції у німецькому діалогічному мовленні
ЯВ Окопна
Іноземні мови, 29-36, 2011
12011
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання студентів мовних спеціальностей англомовних стандартів комунікативної поведінки
МЛ Писанко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2007
1*2007
Навчання перекладу: витоки, сьогодення, перспективи: бесіда з Черноватим ЛМ
М Писанко
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2018
2018
МОВНЕ ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
О Квасова, М Писанко
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2018
2018
Організація навчання студентів магістратури основ наукового письма англійською мовою
МЛ Писанко
Сумський державний університет, 2017
2017
Методика навчання майбутніх філологів ведення дискусії англійською мовою на основі проблемних ситуацій
ПМЛ Зайцева І.В.
Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / гол. ред …, 2017
2017
Організація навчання студентів магістратури основ наукового письма англійською мовою
ПМ Л.
Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики …, 2017
2017
Teaching English Academic Writing to Master Students
М Писанко
Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у …, 2017
2017
Acquiring Consecutive Interpretation Skills and Abilities by Students Majoring in Translation
M Pysanko
Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Тези …, 2017
2017
Вправи для навчання майбутніх перекладачів усного послідовного перекладу
МЛ Писанко
Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія "Філологія, педагогіка …, 2017
2017
Аналіз елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю
МЛ Писанко
Іноземні мови, 3-11, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20