Подписаться
Олександр Стишов
Олександр Стишов
професор філології Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Українська лексика кінця двадцятого століття
ОА Стишов
Пугач, 2005
6622005
Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст.(на матеріалі мови засобів масової інформації)
ОА Стишов
дис.… д-ра філол. наук/Стишов Олександр Анатолійович, 2003
1282003
Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст
ОА Стишов
Мовознавство.-18, 7-21, 1999
971999
Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики
ОО Тараненко, СЯ Єрмоленко, ОА Стишов
792003
Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця XX століття
ОА Стишов
Мовознавство, 2001
442001
Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія
ОА Стишов
Біла Церква:«Авторитет», 2019
422019
Лексичні й стилістичні неологізми в ЗМІ з погляду мовної культури
ОА Стишов
Культура слова, 3-12, 1999
271999
Українська лексика кiнця ХХ столiття (на матерiалi мови засобiв масової iнформацiї)
ОА Стишов
262005
Сучасне українське словотворення: основні тенденції розвитку
О Стишов
Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. на пошану професора Катерини Городенської …, 2009
242009
Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст.
ОА Стишов
Studia philologica, 2017
192017
Оказіоналізми у мові сучасних мас-медіа
О Стишов
Культура слова, 72-76, 2001
192001
Основні тенденції розвитку лексичного складу українській мові початку ХХІ століття
ОА Стишов
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 406-415, 2012
182012
Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття
ОА Стишов
Філологічні студії Криворізького національного університету, 364-374, 2015
142015
Нові лексичні запозичення в мові засобів масової інформації
ОА Стишов
Культура слова.–К.–1998.–Вип 51, 53-60, 1998
131998
Номінації осіб у сучасній українській мові
ОА Стишов
Мовознавство, 2012
122012
Лексичні інновації з погляду нормативності (на матеріалі підстилю ЗМІ 90-х років ХХ століття)
О Стишов
Українська мова: з минулого в майбутнє, 172-176, 1998
121998
Префіксальні іменні новотвори в сучасних українській та іспанській мовах
ОА Стишов
Дослідження з лексикології і граматики української мови, 159-167, 2007
112007
Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної публіцистики
ТВ Стасюк
ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 “Українська мова”/ТВ Стасюк …, 2005
112005
Суфіксальні деривати в професійній термінології (нормативний аспект)
СЯ Єрмоленко, МЯ Плющ, ОА Стишов
112004
Динамiчнi процеси в лексико-семантичнiй системi та в словотворi української мови кiнця ХХ ст.(на матерiалi мови засобiв масової iнформацiї)
ОА Стишов
112003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20