Подписаться
Олександр Стишов
Олександр Стишов
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Українська лексика кінця двадцятого століття
ОА Стишов
Пугач, 2005
6282005
Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст.(на матеріалі мови засобів масової інформації)
ОА Стишов
дис.… д-ра філол. наук/Стишов Олександр Анатолійович, 2003
1232003
Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст
ОА Стишов
Мовознавство.-18, 7-21, 1999
901999
Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики
ОО Тараненко, СЯ Єрмоленко, ОА Стишов
662003
Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця ХХ століття
ОА Стишов
Мовознавство.-2001.-Ле 1, 33-40, 2001
432001
Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія
ОА Стишов
Біла Церква:«Авторитет», 2019
282019
Лексичні й стилістичні неологізми в ЗМІ з погляду мовної культури
ОА Стишов
Культура слова, 3-12, 1999
261999
Українська лексика кiнця ХХ столiття (на матерiалi мови засобiв масової iнформацiї)
ОА Стишов
252005
Сучасне українське словотворення: основні тенденції розвитку
О Стишов
Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. на пошану професора Катерини Городенської …, 2009
242009
Оказіоналізми у мові сучасних мас-медіа
О Стишов
Культура слова, 72-76, 2001
202001
Основні тенденції розвитку лексичного складу українській мові початку ХХІ століття
ОА Стишов
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 406-415, 2012
162012
Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст.
ОА Стишов
Studia philologica, 2017
142017
Префіксальні іменні новотвори в сучасних українській та іспанській мовах
ОА Стишов
Дослідження з лексикології і граматики української мови, 159-167, 2007
112007
Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної публіцистики
ТВ Стасюк
ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 “Українська мова”/ТВ Стасюк …, 2005
112005
Динамiчнi процеси в лексико-семантичнiй системi та в словотворi української мови кiнця ХХ ст.(на матерiалi мови засобiв масової iнформацiї)
ОА Стишов
112003
Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові
ОА Стишов
Лінгвістичні дослідження, 74-84, 2016
102016
Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття
ОА Стишов
Філологічні студії Криворізького національного університету, 364-374, 2015
102015
Номінації осіб у сучасній українській мові
ОА Стишов
Мовознавство, 2012
102012
Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця ХХ-початку ХХІ століть
ОА Стишов
Мовознавство, 33-46, 2015
92015
Українська лексика кiнця ХХ столiття (на матерiалi засобiв масової iнформацiї)
ОА Стишов
92003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20