Підписатись
Олександр Стишов
Олександр Стишов
професор філології Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська лексика кінця двадцятого століття
ОА Стишов
Пугач, 2005
6382005
Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст.(на матеріалі мови засобів масової інформації)
ОА Стишов
дис.… д-ра філол. наук/Стишов Олександр Анатолійович, 2003
1312003
Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст
ОА Стишов
Мовознавство.-18, 7-21, 1999
991999
Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики
ОО Тараненко, СЯ Єрмоленко, ОА Стишов
782003
Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія
ОА Стишов
Біла Церква:«Авторитет», 2019
412019
Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця XX століття
ОА Стишов
Мовознавство, 2001
402001
Лексичні й стилістичні неологізми в ЗМІ з погляду мовної культури
ОА Стишов
Культура слова, 3-12, 1999
281999
Українська лексика кiнця ХХ столiття (на матерiалi мови засобiв масової iнформацiї)
ОА Стишов
262005
Сучасне українське словотворення: основні тенденції розвитку
О Стишов
Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. на пошану професора Катерини Городенської …, 2009
232009
Оказіоналізми у мові сучасних мас-медіа
О Стишов
Культура слова, 72-76, 2001
192001
Основні тенденції розвитку лексичного складу українській мові початку ХХІ століття
ОА Стишов
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 406-415, 2012
172012
Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст.
ОА Стишов
Studia philologica, 2017
162017
Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття
ОА Стишов
Філологічні студії Криворізького національного університету, 364-374, 2015
142015
Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ)
ОА Стишов
Мовознавство, 23-37, 2012
14*2012
Нові лексичні запозичення в мові засобів масової інформації
ОА Стишов
Культура слова.–К.–1998.–Вип 51, 53-60, 1998
121998
Відфраземні деривати-неологізми в сучасній українській мові
ОА Стишов
Мовознавство, 1990
121990
Динамiчнi процеси в лексико-семантичнiй системi та в словотворi української мови кiнця ХХ ст.(на матерiалi мови засобiв масової iнформацiї)
ОА Стишов
112003
Нова суспільно-політична лексика і термінологія в сучасній українській мові
ОА Стишов
Лінгвістичні дослідження, 258-268, 2019
102019
Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові
ОА Стишов
Лінгвістичні дослідження, 74-84, 2016
102016
Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця ХХ-початку ХХІ століть
ОА Стишов
Мовознавство, 33-46, 2015
102015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20