Зенкін Микола Анатолійович / Mykola Zenkin
Зенкін Микола Анатолійович / Mykola Zenkin
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Повышение эксплуатационных характеристик композиционных материалов путем оптимизации упрочняющих технологий
НА Зенкин, ВИ Копылов
К.: Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002
182002
Комплекс диагностической аппаратуры и методология контроля параметров трибосистемы в динамических условиях испытаний
НА Зенкин, КЭ Гринкевич
Контроль. Диагностика, 49-51, 2002
82002
Аналіз сучасних принципів і підходів до оцінки якості та безпечності харчової продукції
ГІ Хімічева, МА Зенкін, ТМ Скалига
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
62015
Аналіз сучасних принципів і підходів до оцінки якості та безпечності харчової продукції
ГІ Хімічева, МА Зенкін, ТМ Скалига
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
62015
Рівень якості продукції та методи його визначення
М Зенкін
Стандартизація, сертифікація, якість, 56-59, 1999
61999
Стандартизація, сертифікація у виробничих процесах та сфері послуг
МА Зенкін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
Кафедра, 2017
42017
Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості. Підруч. для студ. спец. “Обладн. легкої пром-сті та побут. обслуг.”
НА Зенкин, БФ Піпа
К.: КНУТД, 2003
32003
Оцінка функціональних можливостей вимірників енергетичних параметрів і обгрунтування можливості застосування для діагностики напружено-деформованого стану поверхневих шарів металу.
МА Зенкін, ІБ Кузнєцов
Вимірювання та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 156-160, 1998
31998
Сучасні оптичні методи контролю шорсткості відповідальних деталей машин
МА Зенкін, АС Назаренко
Вісник інженерної академії України, 2014
22014
Методология выбора упрочняющих покрытий ответственных деталей машиностроения.
НА Зенкин, ЕО Куроптева
Механіка та машинобудування, 184-191, 2002
22002
Оптимизация технологии нанесения детонационных покрытий по критериям прочность-стоимость.
НА Зенкин, ВВ Ермолаев, ЕО Куроптева, МБ Шишани
Технология приборостроения, 31-35, 1999
2*1999
Математические методы определения оптимального уровня качества изделий на стадиях научно-иссле-довательских и опытно-конструкторских разработок.
НА Зенкин, СС Федин, ТХ Мусбах
Международный сборник научных трудов "Прогрессивные технологии и системы …, 1999
21999
Дослідження метрологічного забезпечення альтернативних джерел енергії.
МА Зенкін, ОО Дзюба
Стандартизація, сертифікація, якість., c. 55-61, 2017
12017
Чорнобильська катастрофа у призмі часу, її причини та наслідки
СМ Зенкіна, ІВ Панасюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
12016
Selected problems of surface engineering and tribology
V Tarelnyk, V Martsynkovskyy, B Antoszewski, I Konoplianchenko, ...
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2016
12016
Критерії оцінки працездатності, надійності та якості роботи аркушепровідних систем офсетних друкарських машин
ТМ Несхозієвська, ПО Киричок, МА Зенкін
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
12013
Розробка уніфікованих систем збирання та обробки даних прискорених випробувань складних виробів
АС Зенкін, ІЮ Кульбаченко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
12013
Обґрунтування вибору зміцнюючих покриттів відповідальних деталей машин
МА Зенкін, ІЮ Василенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2012
12012
Створення нормативно-техничної бази для здійснення контролю якості зміцнюючих покриттів
МА Зенкін, АВ Несхозієвський
Технологія і техніка друкарства, 27-35, 2012
12012
Контроль товщини тонких плівок еліпсометричним методом
АВ Юшко, МА Зенкін
Технологія і техніка друкарства, 88-91, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20