Зенкін Микола Анатолійович / Mykola Zenkin
Зенкін Микола Анатолійович / Mykola Zenkin
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Повышение эксплуатационных характеристик композиционных материалов путем оптимизации упрочняющих технологий
НА Зенкин, ВИ Копылов
К.: Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002
222002
Комплекс диагностической аппаратуры и методология контроля параметров трибосистемы в динамических условиях испытаний
НА Зенкин, КЭ Гринкевич
Контроль. Диагностика, 49-51, 2002
92002
Аналіз сучасних принципів і підходів до оцінки якості та безпечності харчової продукції
ГІ Хімічева, МА Зенкін, ТМ Скалига
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
72015
Аналіз сучасних принципів і підходів до оцінки якості та безпечності харчової продукції
ГІ Хімічева, МА Зенкін, ТМ Скалига
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
72015
Стандартизація, сертифікація у виробничих процесах та сфері послуг
МА Зенкін, ГІ Хімічева, АС Зенкін
Кафедра, 2017
42017
Методология выбора упрочняющих покрытий ответственных деталей машиностроения.
НА Зенкин, ЕО Куроптева
Механіка та машинобудування, 184-191, 2002
32002
Рівень якості продукції та методи його визначення
М Зенкін
Стандартизація, сертифікація, якість, 56-59, 1999
31999
Оцінка функціональних можливостей вимірників енергетичних параметрів і обгрунтування можливості застосування для діагностики напружено-деформованого стану поверхневих шарів металу.
МА Зенкін, ІБ Кузнєцов
Вимірювання та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 156-160, 1998
31998
Сучасні оптичні методи контролю шорсткості відповідальних деталей машин
МА Зенкін, АС Назаренко
Вісник Інженерної академії України, 2014
22014
Критерії оцінки працездатності, надійності та якості роботи аркушепровідних систем офсетних друкарських машин
ТМ Несхозієвська, ПО Киричок, МА Зенкін
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
22013
Розробка системи управління якістю виробництва насосного обладнання
МА Зенкін, ЗА Здельнік
Вісник Сумського державного університету. Серія: Технічні науки, 168-172, 2010
22010
Автоматизована система контролю та управління дослідженням ізотермічної та термоциклічної повзучості
МА Зенкін, ВІ Мірненко, АВ Рутковський
Технологические системы, 69-72, 2004
22004
Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості. Підруч. для студ. спец. “Обладн. легкої пром-сті та побут. обслуг.”
НА Зенкин, БФ Піпа
К.: КНУТД, 2003
22003
Моделювання технологічного процесу детонаційного нанесення покриттів.
МА Зенкін, ВВ Єрмолаєв, МБ Шишані
Вісник технологічного університету Поділля, 45-49, 2000
22000
Оптимизация технологии нанесения детонационных покрытий по критериям прочность-стоимость.
НА Зенкин, ВВ Ермолаев, ЕО Куроптева, МБ Шишани
Технология приборостроения, 31-35, 1999
2*1999
Математические методы определения оптимального уровня качества изделий на стадиях научно-иссле-довательских и опытно-конструкторских разработок.
НА Зенкин, СС Федин, ТХ Мусбах
Международный сборник научных трудов "Прогрессивные технологии и системы …, 1999
21999
Проектирование технологии контроля качества изделий в машиностроении
НА Зенкин, ВМ Гавриленко, МА Гаванмех
Праці 3-ї між-народ. наук.-практич. конф. "Сучасні інформаційні та …, 1998
2*1998
Дослідження метрологічного забезпечення альтернативних джерел енергії.
МА Зенкін, ОО Дзюба
Стандартизація, сертифікація, якість., c. 55-61, 2017
12017
Чорнобильська катастрофа у призмі часу, її причини та наслідки
СМ Зенкіна, ІВ Панасюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
12016
Selected problems of surface engineering and tribology
V Tarelnyk, V Martsynkovskyy, B Antoszewski, I Konoplianchenko, ...
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20