Olena Volot / Олена Волот
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація бухгалтерського обліку
ВС Лень, ОІ Волот, інші
К.: Центр навчальної літератури, 2006
552006
Моделювання інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінського рішення
МП Бутко, ОІ Волот
Збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту …, 2011
122011
Реальний сектор економіки: сутність, складові та його роль в забезпеченні стійкого розвитку економіки держави
ОІ Волот, ІМ Пліско
Збірник наукових праць Науковий вісник Полісся ЧНТУ, 23-29, 2016
102016
Realnyi sektor ekonomiky Ukrainy v umovakh stanovlennia informatsiinoho suspilstva [The real sector of Ukraine's economy in the conditions of the becoming of an information …
SM Shkarlet, MP Butko, OI Volot
Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian], 2017
72017
Експертні методи оцінок та їх використання в управлінні економічними об’єктами
ОІ Волот
Материалы VШ международной научно-практической конференции «Эффективные …, 2012
62012
Методика проведення аудиту в умовах автоматизованої обробки інформації
ОІ Волот
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”:, 76-79, 2010
62010
Інформаційні технології та їх вплив на підвищення ефективності діяльності підприємств малого бізнесу
ОІ Волот, ІМ Пліско
Збірник наукових праць Проблеми та перспективи економіка та управління, 154-159, 2016
5*2016
Інформаційні технології як інструмент реінжинірингу в управлінні підприємствами
ОІ Волот
Збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту …, 2012
52012
Modernizatsiya ta systemna intehratsiya informatsiynykh system i tekhnolohiy v obliku ta upravlinni pidpryyemstvamy [Modernization and systems integration of information …
OI Volot, AI Zabrovska
International scientific and practical conference" Youth Science–2015: the …, 2016
42016
Realnyi sektor ekonomiky: sutnist, skladovi ta yoho rol v zabezpechenni stiikoho rozvytku ekonomiky derzhavy [Real Economy Sector: Essence, Constituents and its Role in …
OI Volot, IM Plisko
Naukovyi visnyk Polissia–Scientific bulletin of Polissia 1 (5), 23-29, 2016
42016
Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах харчової промисловості регіону
ОІ Волот
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2013
4*2013
Харчова промисловість: сучасний стан та інформаційне забезпечення розвитку підприємств
ОІ Волот
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. Серія …, 2012
42012
Облік як основа інформаційного забезпечення управління підприємствами
ОІ Волот
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
42012
Методологічні основи та організація інформаційної системи бухгалтерського обліку, контролю та аудиту в умовах автоматизованої обробки інформації.
ОІ Волот
„Менеджмент” Збірник наукових праць, 193-199, 2009
42009
TAX METHODS REGULATING DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN DEVELOPED WORLD COUNTRIES
OI Volot, G T.A
Науковий вісник Полісся 1 (№ 1 (9)), 87-92, 2017
32017
Бухгалтерський аутсорсинг: сутність, класифікація, облік
ОІ Волот, АП Митько
Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць, 76-79, 2014
32014
Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Чернігівської області
ОІ Волот
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
32012
INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND MANAGEMENT COMPANIES: MODERNIZATION AND INTEGRATION SYSTEM
OI Volot, G T.A
Науковий вісник Полісся 2 (№ 2 (10)), 87-91, 2017
22017
Інформаційна модель автоматизованого аудиту ефективності діяльності підприємства
ОІ Волот, ОЮ Акименко
Збірник наукових праць Проблеми та перспективи економіки та управління: зб …, 2016
22016
Впровадження електронної податкової звітності в Україні: переваги та недоліки
ОІ Волот, АМ Гордієнко
Проблеми та перспективи економіка та управління 3 (ЧНТУ), С.313-316, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20