Olena Volot / Олена Волот
Olena Volot / Олена Волот
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація бухгалтерського обліку
ВС Лень, ОІ Волот, інші
К.: Центр навчальної літератури, 2006
652006
Моделювання інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінського рішення
МП Бутко, ОІ Волот
Збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту …, 2011
132011
Реальний сектор економіки: сутність, складові та його роль в забезпеченні стійкого розвитку економіки держави
ОІ Волот, ІМ Пліско
Збірник наукових праць Науковий вісник Полісся ЧНТУ, 23-29, 2016
102016
Методика проведення аудиту в умовах автоматизованої обробки інформації
ОІ Волот
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”:, 76-79, 2010
82010
Інформаційні технології та їх вплив на підвищення ефективності діяльності підприємств малого бізнесу
ОІ Волот, ІМ Пліско
Збірник наукових праць Проблеми та перспективи економіка та управління, 154-159, 2016
7*2016
Realnyi sektor ekonomiky Ukrainy v umovakh stanovlennia informatsiinoho suspilstva [The real sector of Ukraine's economy in the conditions of the becoming of an information …
SM Shkarlet, MP Butko, OI Volot
Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian], 2017
62017
Realnyi sektor ekonomiky: sutnist, skladovi ta yoho rol v zabezpechenni stiikoho rozvytku ekonomiky derzhavy [Real Economy Sector: Essence, Constituents and its Role in …
OI Volot, IM Plisko
Naukovyi visnyk Polissia–Scientific bulletin of Polissia 1 (5), 23-29, 2016
62016
Облік як основа інформаційного забезпечення управління підприємствами
ОІ Волот
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
62012
Експертні методи оцінок та їх використання в управлінні економічними об’єктами
ОІ Волот
Материалы VШ международной научно-практической конференции «Эффективные …, 2012
52012
Харчова промисловість: сучасний стан та інформаційне забезпечення розвитку підприємств
ОІ Волот
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. Серія …, 2012
52012
Інформаційні технології як інструмент реінжинірингу в управлінні підприємствами
ОІ Волот
Збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту …, 2012
52012
Modeluvannia informatsiynoho zabezpechennia v protsesi pryiniattia upravlinskoho rishennia [Modeling information support in making management decisions]
MP Butko, OI Volot
Kyiv: Science Research Economic Institute 10, 3-7, 2011
52011
TAX METHODS REGULATING DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN DEVELOPED WORLD COUNTRIES
OI Volot, G T.A
Науковий вісник Полісся 1 (№ 1 (9)), 87-92, 2017
42017
Modernizatsiya ta systemna intehratsiya informatsiynykh system i tekhnolohiy v obliku ta upravlinni pidpryyemstvamy [Modernization and systems integration of information …
OI Volot, AI Zabrovska
International scientific and practical conference" Youth Science–2015: the …, 2016
42016
Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах харчової промисловості регіону
ОІ Волот
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2013
4*2013
Методологічні основи та організація інформаційної системи бухгалтерського обліку, контролю та аудиту в умовах автоматизованої обробки інформації.
ОІ Волот
„Менеджмент” Збірник наукових праць, 193-199, 2009
42009
КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ В УМОВАХ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ
ОІ Волот
Зб. наук. пр. Науковий вісник Полісся ЧНТУ, 2016.С.276-278, 276-278, 2016
32016
Бухгалтерський аутсорсинг: сутність, класифікація, облік
ОІ Волот, АП Митько
Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць, 76-79, 2014
32014
Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами реального сектору економіки
O Volot
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 190-198, 2019
22019
INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND MANAGEMENT COMPANIES: MODERNIZATION AND INTEGRATION SYSTEM
OI Volot, G T.A
Науковий вісник Полісся 2 (№ 2 (10)), 87-91, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20