Иван Борзилов, Іван Борзилов, Ivan Borzilov
Иван Борзилов, Іван Борзилов, Ivan Borzilov
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, механико-энергетический
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення працездатності буксових вузлів вагонів вібродіагностичними методами
ІД Борзилов, ВГ Равлюк, МГ Равлюк
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 19, 2009
92009
Технологія технічного обслуговування та ремонту вагонів
ІД Борзилов
підруч. для вищих навчальних закладів: у, 2003
92003
Наукові основи реструктуризації виробничо-технічної бази технічного утримання вагонів
ІД Борзилов
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 17, 2009
82009
Визначення діагностичних ознак технічного стану елементів підшипників кочення буксових вузлів рухомого складу
ІД Борзилов, ВГ Равлюк
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2008
42008
Концепція спеціалізації підприємств з технічного утримання вагонів
ІД Борзилов, ВО Міхієнко, МГ Котов
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2008
42008
Стратегія удосконалення технології технічного утримання вагонів з урахуванням життєвого циклу
ІД Борзилов
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2008
32008
Оцінка параметрів витрат на ремонт вагона протягом його життєвого циклу
ІД Борзилов
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2007
32007
Підвищення якості неруйнівного контролю осей колісних пар вагонів за допомогою коерцитиметрії
ІД Борзилов, КВ Шевченко, ВЮ Калитюк
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
22014
Моделювання інноваційного технологічного процесу ремонту вантажних вагонів та їх складових частин
ІД Борзилов, СА Грабелько
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2012
22012
Концепція створення моніторінг-технології технічного стану вагонів
ІД Борзилов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (5), 35-38, 2008
22008
Розробка математичної моделі ефективного функціонування підрозділів з технічного обслуговування вагонів
ІД Борзилов
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2007
22007
Підвищення ефективності роботи вагонного депо шляхом впровадження інноваційних технологій
ІД Борзилов, ОО Рожков, ОС Моїсеєнко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
12015
Шляхи підвищення ефективності роботи ремонтного вагонного депо
ІД Борзилов, ЮА Зайцев
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
Забезпечення якості ремонту вагонів в умовах реформування галузі
ІД Борзилов
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
Автоматизована система контролю технологічного процесу
І Борзилов, Г Ніколаєнко
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 66-68, 2010
12010
Шляхи рішення проблем щодо технічного обслуговування та ремонту вагонів
ІД Борзилов
УкрДУЗТ, 2019
2019
Технологія ремонту вагонів
ІД Борзилов, ВГ Равлюк, АВ Рибін
2018
Впровадження сучасних засобів технічного діагностування буксових вузлів рухомого складу залізниць
ІД Борзилов, ГА Калуга
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Методика визначення граничних значень параметрів технічного стану вузлів вагонів швидкісного руху
ІД Борзилов, МГ Равлюк, МС Князьков, ИД Борзилов, НГ Равлюк, ...
УкрДУЗТ, 2017
2017
Моделі та алгоритми оптимізації управління вагонного депо в сучасних умовах
ІД Борзилов, АЄ Антонець, ИД Борзилов, АЕ Антонец
УкрДУЗТ, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20