Христина Патицька, Khrystyna Patytska
Христина Патицька, Khrystyna Patytska
с.н.с., ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад
ХО Патицька
Ефективна економіка, 1-6, 2015
46*2015
Децентралізація в Україні та її вплив на соціальноекономічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь
ІЗ Сторонянської
Львів: ІРД НАНУ, 2018
23*2018
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini: aktualni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Territorial development and …
VS Kravtsiv
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of …, 2017
16*2017
Територіальна громада в політико-правовій практиці сучасної України
ХО Патицька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 320-328, 2014
11*2014
Проблеми та напрями оптимізації процесу формування ОТГ: за результатами першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації
І Сторонянська, Х Патицька
Регіональна економіка 4 (86), 5-13, 2017
72017
Terytorial'ni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of …
VS Kravtsiv, IZ Storonianska
DU" Instytut Rehionalnykh Doslidzhen Imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy, Lviv …, 2020
6*2020
Податкова спроможність як показник рівня фінансової автономії територіальної громади
ТВ Коломієць, ХO Патицька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 14-17, 2015
62015
Фінансово-економічний потенціал територіальних громад: механізми функціонування та активізації: монографія/ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України»
ХО Патицька
Львів, 2019
5*2019
Mekhanizmy administratyvno finansovoi detsentralizatsii: svitovi praktyky ta napriamky yikh implementatsii v Ukraini [Mechanisms of administrative and financial …
IZ Storonianska
DU" Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy", Lviv …, 2018
52018
Плата за землю в системі майнового оподаткування: особливості справляння в Україні та країнах ЄС
ХО Патицька
Світ фінансів, 86-98, 2018
5*2018
Формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування
ХО Патицька
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.–Л, 254, 2018
52018
Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization
IL Iryna Hrynchyshyn, Olena Panukhnyk, Mariana Bil, Nazariy Popadynets ...
Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), 2019
3*2019
Sotsialno-ekonomichne stanovyshche obiednanykh terytorialnykh hromad: Zakhid VS Tsentr: naukovoanalitychne vydannia [Socio-economic Situation of Local Communities United West …
I Storonianska, A Maksymenko, O Levytska, K Patytska, Z Siryk
NAN Ukrainy. DU" In-t rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN …, 2019
32019
Особливості формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад у країнах ЄС
ХО Патицька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 102-107, 2018
3*2018
Forming of local budgets’ revenues from taxes in Ukraine under the conditions of budget and taxes decentralization
PАО Patytska H. О.
Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision …, 2017
3*2017
Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації
ХО Патицька
Регіональна економіка, 53-62, 2017
32017
Бюджетна спроможність регіонів України: порівняльний аналіз і напрями нарощення
ІЗ Сторонянська, ХО Патицька, А Прокопюк
Вісник Університету банківської справи, 10–17-10–17, 2016
32016
Стратегія смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону: теоретичний аспект
Патицька
Ефективна економіка, 2019
22019
Theoretic interpretation of the components of territorial communities endogenous capacity. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic …
I Hrynchyshyn, M Bil, N Popadynets, I Leshchuh, K Patytska
Przeworsk: WSSG 2, 19-30, 2019
22019
Сучасні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад в Україні в умовах децентралізації
НМ Попадинець, ХО Патицька, ІВ Лещух
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 3-9, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20