Олександр Левко (Oleksandr Levko)
Олександр Левко (Oleksandr Levko)
доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Давньогрецька класична лірика: Антологія/Передмова ІП Мегели, упорядкування, примітки, коментар ІП Мегели та ОВ Левка
ІП Мегела, ОВ Левко
К.: Арістей, 2006
6*2006
Лексико-семантичне поле Природні явища в давньогрецькій мові
О Левко, К Докучаєва
Studia linguistica, 199-203, 2014
32014
The textbook of I-VIII centuries Greek patristics
O Levko
Kyiv: RIDGE LLC, 2015
22015
Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри
ОВ Левко
10. 02.14/Київ. нац.. ун-т ім. Т. Шевченка–К., 2012.–219 с, 2013
22013
Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі
ОВ Левко
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 18-29, 2017
12017
Маніпулятивні прийоми в українському релігійному медіадискурсі
ОВ Левко
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 44-55, 2017
12017
Прецедентні одиниці як засоби маніпуляції в українському релігійному медіадискурсі: психолінгвістичний вимір
O Levko
PSYCHOLINGUISTICS 28 (2), 99-127, 2020
2020
Precedent units as a means of manipulation in Ukrainian religious media discourse: Psycholinguistic approach
O Levko
Психолінгвістика: Науково-теоретичний збірник 28 (2), 99-127, 2020
2020
МАНІПУЛЯТИВНИЙ ДИСКУРС ЯК ШСТИТУЦЮНАЛЬНИЙ: СУЧАСНІСТЬ VS АНТИЧНІСТЬ
ІО ГОЛУБОВСЬКА, ОВ ЛЕВКО, АС ПОЛІЩУК
2019
The word tapeinos in the New Testament and its rendition in Ukrainian translations
O Levko
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 63 (2), 283-295, 2018
2018
АКСІОЛОГЕМА «СМИРЕННЯ» У ГРЕЦЬКІЙ РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ: ДІАХРОНІЧНИЙ ВИМІР
O Levko
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2018
2018
Аксіологічний статус лексем Цнотливий, Цнотливість і Цнота в українському медіадискурсі
ОВ Левко
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 60-75, 2018
2018
Семантичний розвиток лексем σώφρων, σωφροσύνη і дериватів у давньогрецькій мові (від Гомера до Нового Завіту)
ОВ Левко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
2018
Shaping of the axiological status of Tomos in Ukrainian religious media discourse in the light of cognitive linguistics and rhetoric
O Levko
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 89-105, 2018
2018
Word-symbol of the Latin origin Kolyada in the Ukrainian linguoculture
LO Vadymovych
The Twelfth European Conference on Languages, Literature and Linguistics, 60, 2016
2016
Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії
ОB Левко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
2016
Етимологія як метод екзегези у творах грецької та латинської патристики IV ст.
О Левко
Труди Київської Духовної Академії, 153-160, 2016
2016
Слово-символ латинського походження Коляда в українській лінгвокультурі
OV Levko
The Twelfth European Conference on Languages, Literature and Linguistics, 60-65, 2016
2016
Латиномовна поезія християнського заходу в контексті європейського та українського віршування
ОВ Левко
Літературознавчі студії, 135-140, 2015
2015
Мовні засоби вираження оцінки в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
ОВ Левко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20