Подписаться
Олександр Левко (Oleksandr Levko)
Олександр Левко (Oleksandr Levko)
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Енциклопедичний словник класичних мов
ЛЛ Звонська, НВ Корольова, ОВ Лазер-Паньків
Київ: ВПЦ «Київський університет, 2017
92017
Давньогрецька класична лірика: Антологія/Передмова ІП Мегели, упорядкування, примітки, коментар ІП Мегели та ОВ Левка
ІП Мегела, ОВ Левко
К.: Арістей, 2006
6*2006
Конституції, декрети, декларації. Коментарі/перекл. з лат./Український католицький університет
ДДВ Собору
Львів: Свічадо, 2014
42014
Лексико-семантичне поле Природні явища в давньогрецькій мові
О Левко, К Докучаєва
Studia linguistica, 199-203, 2014
42014
Manipuliatyvnyi dyskurs yak instytutsionalnyi: suchasnist vs antychnist [Manipulative discourse as institutional: modernity vs antiquity]
IO Holubovska, OV Levko, AS Polishchuk
Movoznavstvo, 2019
32019
Маніпулятивні прийоми в українському релігійному медіадискурсі
ОВ Левко
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 44-55, 2017
3*2017
The textbook of I-VIII centuries Greek patristics
O Levko
Kyiv: RIDGE 1, 2015
22015
Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри
ОВ Левко
10. 02.14/Київ. нац.. ун-т ім. Т. Шевченка–К., 2012.–219 с, 2013
22013
Precedent units as a means of manipulation in Ukrainian religious media discourse: Psycholinguistic approach
O Levko
Психолінгвістика: Науково-теоретичний збірник 28 (2), 99-127, 2020
12020
The word tapeinos in the New Testament and its rendition in Ukrainian translations
O Levko
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 63 (2), 283-295, 2018
12018
Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі
ОВ Левко
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 18-29, 2017
12017
Somatic means of emotion verbalization in Ancient Greek and Ukrainian linguocultures
OV Levko
Science and Education a New Dimension. Philology 4 (26), 30-33, 2016
12016
Мовні засоби вираження оцінки в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
ОВ Левко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Axiological Opposition of Humility and Pride in the 17th-century Ukrainian Didactic Gospels.
O LEVKO
Logos (08687692), 2022
2022
ГРАМАТИЧНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ У ФРАНЦУЗЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ П’ЯТОГО ВІРША КАТУЛЛА «ДО ЛЕСБІЇ»
O Levko, V Zapolska
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2021
2021
Precedent Units in Ukrainian Religious Media in the Light of Communicative Discrediting Strategy
О Левко
Slavia Orientalis, 661-681-661-681, 2021
2021
Маніпулятивний дискурс як інституціональний: сучасність vs античність
ІО Голубовська, ОВ Левко, АС Поліщук
Мовознавство, 2019
2019
АКСІОЛОГЕМА «СМИРЕННЯ» У ГРЕЦЬКІЙ РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ: ДІАХРОНІЧНИЙ ВИМІР
O Levko
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2018
2018
Аксіологічний статус лексем Цнотливий, Цнотливість і Цнота в українському медіадискурсі
ОВ Левко
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 60-75, 2018
2018
Семантичний розвиток лексем σώφρων, σωφροσύνη і дериватів у давньогрецькій мові (від Гомера до Нового Завіту)
ОВ Левко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20